Pracownicy Naukowi

Tomasz Latos

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 25, 2003 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

biografistyka, historia polityczna Polski XIX i XX wieku, dzieje Krakowa w XIX i XX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. O postaciach legendarnych i demitologizacji w Polskim Słowniku Biograficznym, w: Metodické problémy moderní biografistyki, Praga 2010.
2. Origins and Development of NSZZ „Solidarność”, w: Towards Freedom. Ideas of „Solidarity” in Comparison with the Thought of the Indian National Congress, Kraków–New Delhi 2011.
3. Ideas of the social movement „Solidarność”, w: Towards Freedom. Ideas of „Solidarity” in Comparison with the Thought of the Indian National Congress, Kraków–New Delhi 2011.
4. Redaktora Ludwika Gumplowicza potyczki z krakowską C. K. Prokuratorią Państwa (1869–1871). Przyczynek do dziejów cenzury w Galicji autonomicznej, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2011, nr 17.
5. Szewczyk Artur (1905–1973), „Polski Słownik Biograficzny” 48, z. 197, Warszawa–Kraków 2012.
6. Szlejen (Schleyen) Mieczysław (1905–1955), „Polski Słownik Biograficzny” 48, z. 198, Warszawa–Kraków 2012.
7. Szleyen (właśc. Schleyen) Adolf  Włodzimierz (1868–1926), „Polski Słownik Biograficzny” 48, z. 198, Warszawa–Kraków 2012.
8. Szmurło Prosper (1879–1942?), „Polski Słownik Biograficzny” 48, z. 198, Warszawa–Kraków 2012.
9. Szostakowski (Dunin-Szostakowski) Leon (1850–1904), „Polski Słownik Biograficzny” 48, z. 199, Warszawa–Kraków 2013.
10. Szponder Andrzej (1856–1945), „Polski Słownik Biograficzny” 49, z. 200, Warszawa–Kraków 2013.
11. Szubert Wacław Stefan (1912–1994), „Polski Słownik Biograficzny” 49, z. 200, Warszawa–Kraków 2013.
12. Uczestnicy strajków szkolnych 1905 r. w Królestwie Polskim. Próba charakterystyki zbiorowości na podstawie życiorysów „Polskiego Słownika Biograficznego”, w: Badanie biografii – źródła, metody, konteksty, red. Ryszard Skrzyniarz i in., Lublin 2014.
13. Szwedowski Stefan (1891–1973), „Polski Słownik Biograficzny” 49, z. 202, Warszawa–Kraków 2014.
14. Szymanowski Genadiusz (1891–1981), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 204, Warszawa–Kraków 2014.
14. Szymanowski Michał Alfred (1830–1889), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 204, Warszawa–Kraków 2014.
15. Szymański Franciszek (1888–1924), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 205, Warszawa–Kraków 2015.
16. Szymański Stanisław (1874–1938), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 205, Warszawa–Kraków 2015.
17. Szymański Wacław (1892–1975), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 205, Warszawa–Kraków 2015.
18. Szymoński Zdzisław (1904–1978), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 205, Warszawa–Kraków 2015.
19. Szyszko (Szyszka) Michał (1912–1946), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 206, Warszawa–Kraków 2015.
20. Śliwicki Daniel (1872–1921), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 207, Warszawa–Kraków 2015.
21. Śliwiński Bernard Stanisław (1883–1941), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 207, Warszawa–Kraków 2015.
22. Śliwiński Hipolit (1866–1932), „Polski Słownik Biograficzny” 50, z. 207, Warszawa–Kraków 2015.
23. Świątkowski Henryk (1896–1970), „Polski Słownik Biograficzny” 51, z. 209, Warszawa–Kraków 2016.
24. Świda Adolf (1855–1920), „Polski Słownik Biograficzny” 51, z. 209, Warszawa–Kraków 2016.
25. Świecki Tadeusz (1880–1945), „Polski Słownik Biograficzny” 51, z. 209, Warszawa–Kraków 2016.
26. Świeżyński (Świerzyński) Józef (1868–1948),  „Polski Słownik Biograficzny” 51, z. 210, Warszawa–Kraków 2017.
27. Święcicki Maciej (1913–1971), „Polski Słownik Biograficzny” 51, z. 210, Warszawa–Kraków 2017.

Kontakt:

latos@ih.pan.krakow.pl