Pracownicy Naukowi

Stanisław Jędryka

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

bibliografia; historia Polski nowożytnej (czasy panowania Augusta II Mocnego)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Bieżącej

Udział w grantach i projektach badawczych:
Bieżąca „Bibliografia historii polskiej”. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Moduł 1.1 nr 11 H 11 003980.

Ważniejsze publikacje:

1. Bibliografia historii polskiej za lata 1999–2014, Kraków 2001–2011, Warszawa 2012–2016.
2. [Wspólnie z Christophem Schröderem] Bibliographie zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen 1999, Marburg 2003.
3. Konstanty Felicjan Szaniawski jako biskup krakowski, w: Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, Kielce–Gdańsk 2001, s. 295–308.

Kontakt:

stajedryka@gmail.com