Pracownicy Naukowi

Roman Włodek

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Wrzesień 15, 2017 , Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

biogramy ludzi tearu, filmu, opery i baletu

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia Staropolska

Ważniejsze publikacje:

1. Świadectwo dojrzałości. Nowela Kropla krwi z filmu Świadectwo urodzenia Stanisława Różewicza, w: Gefilte film III, pod red. Joanny Preizner, Austeria, Kraków–Budapeszt 2010, s. 146–167.
2. Patrz Kościuszko na nas z… ekranu. Obraz naczelnika w filmie, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 69, s. 32–61.
3. Na początku było Le’chajim. Bardzo krótka historia kina żydowskiego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Szczecin 2013, s. 78.
4. 100 lat Marzenia. Historia kina w Tarnowie, Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnów 2013, s. 150.
5. Dramaty Jerzego Tepy, w: Galicja – mozaika nie tylko narodowa, red. Urszula Jakubowska, Instytut Badań Literackich PAN, Fundacja Nowa Przestrzeń, Warszawa 2017, s. 145–167.
6. „Dzieje grzechu”, czyli „Protokół zbrodni i nieszczęść”, „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, 2017, t. XX, nr 29, s. 85–101.

Kontakt:

wlodek@ih.pan.krakow.pl