Pracownicy Naukowi

Zbigniew Dalewski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 10, 1994 , Intytut Historii PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2006, Intytut Historii PAN
profesor w Intytucie Historii PAN od 2010
profesor zwyczajny – 2017

Specjalizacja

historia średniowiecza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Projekt badawczy NCN HS3/04720 „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu” – kierownik projektu, 01.12.2011–01.12.2014.
2. Projekt badawczy NCN HS3/04724 „Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu” – kierownik projektu, 01.12.2011–01.12.2014.
3. Projekt badawczy NCN HS3/00912 „Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie” – uczestnik projektu, 17.06.2013–16.06.2016.
4. Projekt badawczy 0038/NPRH3/H11/82/2014, „Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” – uczestnik projektu, 2014–2017.

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Władza – przestrzeń – ceremoniał. Miejsce i ceremonia inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej, do końca XIV, Warszawa 1996, ss. 274.
2. Ritual and Politics: Writing the History of a Dynastic Conflict in Medieval Poland, Leiden–Boston 2008, ss. 217.
3. Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu, Warszawa 2014, ss. 321.

Artykuły:
1. Begräbnis des Herrschers. Ritual und Streit um die Thronfolge in Polen des früheren Mittelalters, “Frühmittelalterliche Studien” 43, 2009, s. 327–347.
2. Ritual im Wandel. Herzogserhebungen der polnischen Herrscher um die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert, w: Ritualisierung politischer Willensbildung: Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter, red. Fałkowski, B. Schneidmüller, S. Weinfurter, Wiesbaden 2010, s. 79–99.
3. Dlaczego Bolesław Chrobry chciał koronować się na króla?, w: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno 2011, s. 21–41.
4. A New Chosen People? Gallus Anonymus’ Narrative about Poland and Its Rulers, w: Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery: Early History Writing in Northern, East-Central and Eastern Europe (c. 1070–1200), red. I. Garipzanov (Medieval Texts and Culture of Northern Europe, no. 26), Turnhout 2011, s. 145–166.
5. Patterns of Dynastic Identity in the Early Middle Ages, “Acta Poloniae Historica”, 107, 2013, s. 5–43.
6. Family Business: Dynastic Power in Central Europe in the Earlier Middle Ages, “Viator”, 46, 2015, s. 43–59.
7. Kaiser und Polen. Polnisch-deutsche Beziehungen in der polnischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, w: Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.–20. Jh.), red. K. Görich, M. Wihoda, Köln–Weimar–Wien 2017, s. 305–318.

Kontakt:

zbigdal@gmail.com