Pracownicy Naukowi

Patrycja Gąsiorowska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Listopad 18, 2011 , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

średniowiecze; historia Kościoła; zakony żeńskie

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia Staropolska

Ważniejsze publikacje:

1. Franciszkanizm i franciszkanie w życiu św. Jadwigi Śląskiej, „Studia Salvatoriana Polonica” 11, 2017, s. 30–47.
2. Poverty and Mercy in the Lives of Women Saints in the Middle Ages, w: The Wealth of Poverty. Holy Polish and Hungarian Women in the Middle Ages, Kraków 2016, s. 15–21.
3. Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2015.
4. Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r., „Hereditas Monasteriorum”, 2012, t. 1, s. 73–79.
5.  Kuchnia i infirmeria w klasztorze klarysek krakowskich do końca XVIII w., w: Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz–Toruń 2010, s. 394–406.
6. Początki klasztoru św. Agnieszki (bernardynek) w Krakowie. Rekonesans badawczy, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. A. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008, s. 113–130.
7. El culto de Santa Isabel de Hungaria entre las duquesas y las reinas polacas desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XV. Verdad y vida. Revista franciscana de pensamiento, t. 65, nr 250, Separata, Madryt 2007, s. 625–640.

Kontakt:

pa8ta@poczta.onet.pl; gasiorowska@ih.pan.krakow.pl