Pracownicy Naukowi

Natalia Jarska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Luty 20, 2014 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Historia kobiet i płci, historia społeczna Polski po II wojnie światowej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Kobiety i mężczyźni w małżeństwie w Polsce w latach 1939–1980”, NCN Sonata 11, 2017–2019, kierownik.
2. „Intimate life during state socialism in comparative perspective”, 2017–2018, uczestnik (kierownik Kateřina Lišková), Czech Science Foundation.

Ważniejsze publikacje:

1. Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa 2015.
2. The Periphery Revisited: Polish Post-war Historiography on the Working Class and the New Global Labour History, „European Review of History” (dossier: Labour Histories Revisited), vol. 25, 2018.
3. Rural Women, Gender Ideologies, and Industrialization in State Socialism. The Case of a Polish Factory in the 1950s, “Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History” 2015, nr 8.
4. Frauen in den kommunistischen Parteien PPR/PZPR – die Paradoxe der Frauenpolitik 1945–1960, „Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung”, 2015.
5. Kobiety w elitach centralnych i lokalnych PPR i PZPR w latach 1944–1956, w: Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa 2015.
6. Gender and labour in post-war communist Poland. Female unemployment 1945–70, „Acta Poloniae Historica” 2014, t. 110.
7. Płeć buntu. Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989 – na tle porównawczym, red. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2014.
8. Wzorce obyczajowe na łamach prasy kobiecej w Polsce i Hiszpanii – na przykładzie „Marisol” i „Kobiety i Życia” z lat 1955–1956, „Polska 1944/45–1989”, t. 10, 2011.
9.Idealne kobiety” Ideologia i działalność Sekcji Kobiecej Falangi, Hiszpania 1934–1950, Lublin 2011.
10. Obchody Dnia Kobiet w Polsce Ludowej 1945–1989, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 4.
11. Ideologia Sekcji Kobiecej Falangi, „Przegląd Historyczny” 2009, t. C, z. 1.

Kontakt:

njarska@ihpan.edu.pl