Pracownicy Naukowi

Małgorzata Kamela

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Wrzesień 12, 1998 , Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

literatura polska XIX i XX wieku, filologie XIX i XX w., filozofia XIX i XX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia Staropolska

Udział w grantach i projektach badawczych:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, wydanie drukiem kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego, kierownik projektu: prof. Andrzej Romanowski, zakończenie prac: 2017

Kontakt:

kamela@ih.pan.krakow.pl