Pracownicy Naukowi

Mariusz Wołos

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 30, 1997 , Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Habilitacja – 30 czerwca 2004, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tytuł profesora nauk humanistycznych – 27 marca 2014

Specjalizacja

historia dyplomacji w XX wieku; historia historiografii polskiej i rosyjskiej; stosunki polsko-sowieckie; historia polskiej irredenty; biografistyka

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku / Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Inne:
– w latach 2007–2011 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie;
– stały przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk;
– autor ponad 200 prac naukowych z zakresu dziejów stosunków międzynarodowych i historii dyplomacji polskiej, sowieckiej i francuskiej w XX wieku, biografistyki, historii historiografii.

Professor Mariusz Wołos specializes in the history of international relations of the first half of the twentieth century, especially in the history of Polish, Soviet and French diplomacy. He graduated from the Nicolaus Copernicus University where, in 1992, he earned an M.A. in History (archival specialization), and then received doctorate (1997) and postdoctoral (2004) degrees. He published the following books: Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji (Toruń 1999, 2001); Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa (Toruń 2000, 2008); Francja–ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932 (Toruń 2004); Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931 (editing, Warszawa 2008); Треугольник Москва–Варшава–Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918–1939 гг. (Санкт-Петербург 2011; together with Julia Kantor); O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926 (Kraków 2013); „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892–1974) (Bełchatów–Kraków–Warszawa 2015); Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin” (1886–1915) (Warszawa 2016).

Mariusz Wołos, professeur d’histoire contemporaine, spécialiste des relations internationales, spécialement en histoire de diplomatie polonaise, soviétique et française au XXe siècle. Formé à l’Université Nicolas Copernic de Toruń: la soutenance du doctorat d’État en 1997, la soutenance de la thèse d’habilitation en 2004. Il a obtenu le titre du professeur en 2014 comme nominé par President de la République polonaise. L’auteur de nombreux ouvrages: Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji (Alfred Chłapowski. Biographie de l’ambassadeur de Pologne en France) (Toruń 1999, 2001); Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa (Général de division Boleslas Wieniawa-Długoszowski. Biographie militaire) (Toruń 2000, 2008); Francja–ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932 (France–URSS. Les relations politiques dans les années 1924–1932) (Toruń 2004); Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931 (Documents Diplomatiques Polonais. L’année 1931) (ed. Warszawa 2008); Треугольник Москва–Варшава–Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918–1939 гг. (Le triangle : Moscou-Varsovie-Berlin. Esquisse sur les relations soviéto-polono-allemandes; publié en russe avec Julia Kantor) (Санкт-Петербург 2011); O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926 (De Piłsudski, Dmowski et coup d’état en mois mai 1926. La diplomatie soviétique et la Pologne pendant la crise politique dans les années 1925–1926) (Kraków 2013); „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892–1974) („Au service de sa patrie”. Damian Stanisław Wandycz) (Bełchatów–Kraków–Warszawa 2015); Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin” (Route interrompue en Pologne indépendante. Kazimierz Piątek „Herwin”) (1886–1915) (Warszawa 2016).

Волос Мариуш, доктор исторических наук, профессор Института истории Польской Академии наук в Варшаве, с 2007 по 2011 г. постоянный представитель Польской Академии наук при Российской Академии наук. Автор более 200 научных работ по истории международных отношений и дипломатии Польши, Советского Союза, Франции в XX веке, биографистики, истории историографии.

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Udział w charakterze redaktora naczelnego w projekcie polsko-rosyjskim pt. „Studia i materiały do historii stosunków polsko-sowieckich 1918–1945″, t. I–IV.
2. Kierownik (wraz z prof. Markiem Kornatem) projektu: „Józef Beck (1894–1944). Biografia”.

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999 [dodruk: 2001], ss. 342.
2. Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000 [dodruk: 2008], ss. 160.
3. Francja-ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruń 2004, ss. 674.
4. [wspólnie z Julią Kantor] Треугольник Москва–Варшава–Берлин. Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918–1939 гг., Petersburg 2011, ss. 220.
5. O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Kraków 2013, ss. 462.
6. „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892–1974), Bełchatów–Kraków–Warszawa 2015, ss. 303.
7. Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin” (1886–1915), Warszawa 2016, ss. 340.

Redakcje i współredakcje:
1. Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa i Mariusza Wołosa, Toruń 2005, ss. 1258.
2. Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa, t. I, Poznań 2007, ss. 148.
3. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1931, red. Mariusz Wołos, Warszawa 2008, ss. LI + 852.
4. Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod red. Patryka Tomaszewskiego i Mariusza Wołosa, Toruń 2008, ss. 366.
5. Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. Mariusza Wołosa i Krzysztofa Kani, Toruń 2008, ss. 429.
6. Революционная Россия 1917 г. и польский вопрос. Новые источники, новые взгляды. Сборник статей, ответственные ред. Мариуш Волос и Александр Орехов, Moskwa 2009, ss. 335.
7. Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность. Сборник статей, pед. Наталья С. Лебедева, Мариуш Волос, составитель: Юрий М. Коршунов, Moskwa 2009, ss. 429.
8. Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты, ответственные редакторы: Стефан Гжибовский, Виктор Хорев, Мариуш Волос, Moskwa 2009, ss. 336.
9. Польские исследователи Сибири, ответственные редакторы: Болеслав Сергеевич Шостакович, Мариуш Волос, Петр Глушковский, Petersburg 2011, ss. 168.
10. Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств, t. I, отв. ред.: Мариуш Волос, Григорий Шкундин, Moskwa 2012, ss. 456 + 45 ilustracji i 4 mapy.
11. Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa, t. II, Poznań 2012, ss. 292.
12. Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы Международной научной конференции (Новосибирск, 23–24 апреля 2013 г.), отв. ред. Мариуш Волос, Наталья Петровна Матханова, Nowosybirsk 2013, ss. 576.
13. Wiek nienawiści, studia pod red. Edmunda Dmitrówa, Jerzego Eislera, Mirosława Filipowicza, Mariusza Wołosa i Grzegorza P. Bąbiaka, Warszawa 2014, ss. 479.
14. Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915 / Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku, herausgegeben von/wydali Bogusław Dybaś, Rudolf Jaworski, Mariusz Wołos, Wiedeń 2016, ss. 194.
15. Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos, Kraków 2017, ss. 147.

Ważniejsze publikacje w językach obcych:
1. The Jews in Pomerania between the First and the Second World War (1920–1939), w: Neighborhood dilemmas. The Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula river in the 19th and 20 th century. A collection of studies, red. Jan Sziling i Mieczysław Wojciechowski, Toruń 2002, s. 57–84.
2La flotte Wrangel. Un obstacle au rapprochement franco-soviétique, w: Sécurité et coopération militaire en Europe, 1919–1955, red. Anne-Claire de Gayffier-Bonneville, Paryż–Budapeszt–Turyn 2004, s. 175–189.
3. Les représentants de la noblesse dans la diplomatie polonaise dans les années 1918–1939, w: Noblesse française et noblesse polonaise. Mémoire, identité, culture XVIe–XXe siècles, red. Jarosław Dumanowski i Michel Figeac, Pessac 2006, s. 553–563.
4. La Poméranie polonaise, la Grande Pologne et la Haute-Silésie comme zones d’influence allemandes dans l’entre-deux-guerres?, w: Sécurité européenne: Frontières, glacis et zones d’influence. De l’Europe des alliances à l’Europe des blocs (fin XIXe siècle–milieu XXe siècle), sous la direction de Frédéric Dessberg et Frédéric Thébault, Rennes 2007, s. 201–209.
5. Научное сотрудничество Польши и России: история, современность, планы на будущее, „История и Современность” (Moskwa), nr 2/2008, wrzesień 2008, s. 154–167.
6. Sortir de la guerre à Lvov. Le conflit polono-ukrainien sur les ruines de l’Autriche-Hongrie, „Revue historique des Armées” (Paris), nr 251, 2/2008, s. 72–77.
7. Le mois de novembre 1918, „Les Echos de Pologne” (Varsovie), nr 91, listopad 2008, s. 25–26.
8. Польская военная организация в России и на Украине в 1917–1918 годах, w: Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды, отв. ред. Мариуш Волос и Александр Орехов, Moskwa 2009, s. 195–216.
9. На пути к Мюнхену? Польская внешняя политика в 1932–1939 гг., w: Мюнхенское соглашение 1938 года: история и современность. Материалы международной научной конференции, Москва, 15–16 октября 2008 г., ред. Наталья С. Лебедева, Мариуш Волос, составитель: Юрий М. Коршунов, Moskwa 2009, s. 24–44.
10. Польская дипломатия во время Парижской конференции 1919 г., w: Чичеринские чтения. Россия и мир после Первой мировой войны (к 90-летию окончания войны и подписания послевоенных соглашений). Материалы международной научной конференции 11–12 ноября 2008 г., отв. ред. Арутюн Гургенович Айрапетов и Владимир Викторович Романов, Tambow 2009, s. 95–102.
11. Внешняя политика СССР в 1935–1939 годах: некоторые соображения, „Вестник МГИМО – Университета”, специальный выпуск к 70-летию начала Второй мировой войны: „Завтра может быть поздно…”, Moskwa 2009, s. 166–176.
12. The Activities of Polish Diplomacy in 1931, “The Polish Quarterly of International Affairs” (Warszawa), 2009, t. 18 (zima 2009), nr 1, s. 61–94.
13. Агрокультура Великой Польши (Познаньщины) в контексте западноевропейского опыта во второй половине ХIХ – начале ХХ века, w: Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Сборник научных трудов, cz. I, Omsk 2010, s. 13–22.
14. Освобождение в 1945 и 1989 гг. Советский Союз/Россия 1945-го и 1991-го годов: польский взгляд, w: Крымско-польский сборник научных работ / Krymskopolskie zeszyty naukowe / Кримсько-польський збïрник наукових праць, t. 8, Symferopol 2010, s. 101–104.
15. Польское общество в условиях немецкой оккупации в период Второй мировой войны, w: Общество и война. Материалы докладов международного научного семинара. Екакеринбург, 26 ноября 2009 г., гл. ред. Владимир Алексеевич Бабинцев, Jekaterynburg 2010, s. 90–97.
16. Была ли альтернатива? Внешняя политика Польши накануне Второй мировой войны (1938–1939 гг.), w: Вторая мировая война как проблема национальной памяти. Материалы международной научной конференции 24–26 сентября 2009 г., отв. ред. Юлия Зораховна Кантор, Petersburg 2010, s. 241–252.
17. СССР и Великая Победа 1945 года: польский взгляд, „Вестник МГИМО-Университета”, 2010, nr 5 (14), s. 73–74.
18. Постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук в Москве: история, современность, планы на будущее, w: Академии наук Польши и России, университеты, высшая школа, научные учреждения и общества: история польско-российских отношений в сфере науки. Тезисы, отв. ред. Николай Андреевич Макаров, составители: Ольга Сергеевна Каштанова, Борис Владимирович Носов, Moskwa 2010, s. 103–105.
19. Józef Beck: espion allemand? Histoire d’une rumeur, „Revue historique des Armées” (Paris), 2010, nr 3 (260), s. 45–53.
20. Роль истории в современных российско-польских отношениях. Польский взгляд из Москвы, w: Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты, отв. ред. Стефан Гжибовский, Виктор Хорев, Мариуш Волос, Moskwa, s. 290–296.
21. Место и значение Версальско-Вашингтонской (или Версальско-Рижско-Вашингтонской) системы в международных отношениях ХIХ–ХХI вв., w: Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: зарождение, развитие, кризис, 1919–1939 гг., отв. ред. Евгений Юрьевич Сергеев, Moskwa 2011, s. 8–16.
22. Внешняя политика Польши на фоне международных событий в Европе в 1924–1932 гг. (ключевые проблемы), „Вестник Омского Университета”, 2011, nr 1, s. 60–67.
23. Начало пути к нормализации? Российско-польские отношения в 2010 г., „История и Современность” (Moskwa), 2011, nr 1 (13), s. 210–222.
24. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ: жизнь и деятельность после возвращения из России (1918−1929 гг.): биографический очерк, w: Polonia в Казани и в Волго-Уралье в XIXXX вв. Сборник научных статей и сообщений, Kazań 2011, s. 116–120.
25. Внешняя политика Польши во время польско-советской войны 1919–1921 гг., w: Мировые войны XX века (Материалы круглого стола, состоявшегося в Государственном центральном музее современной истории России совместно с ассоциациями историков Первой и Второй мировых войн 17 сентября 2009 г.), отв. ред. С.А. Архангелов, Moskwa 2011, s. 230–261.
26. Le point de vue polonais sur la coopération de la France dans la guerre polono-bolchevique, w: Les horizons de la politique extérieure française. Stratégie diplomatique et militaire dans les régions périphériques et les espaces seconds (XVIe–XXe siècles), sous la direction de Frédéric Dessberg et Eric Schnackenbourg, Bruksela–Berno–Berlin–Frankfurt nad Menem–Nowy Jork–Oksford–Wiedeń 2011, s. 327–336.
27. The Soviet diplomacy with regard to Józef Piłsudski’s coup d’état of 1926.
28. [Wspólnie z Grigorijem Szkundinem] Национальные вопросы Габсбургской монархии во время первой мировой войны в историографии и историософии: взгляд из России, w: Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств, t. I, отв. ред.: Мариуш Волос, Григорий Шкундин, Moskwa 2012, s. 13–43.
29. Против стереотипов. Юлиан Доминикович Талько-Грынцевич: польский и российский исследователь Сибири, w: Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Сборник научных трудов, cz. I, Omsk 2012, s. 411–415.
30. La storia dell’Unione Sovietica e delle relazioni sovietico-polacche nella storiografia russa contemporanea, „Ricordare la seconda guerra mondiale”, 2012, nr 2, s. 1–15.
31. Между Западом и Востоком / Między Zachodem i Wschodem, w: Э.С. Кульпин, Русь между Западом и Востоком / E.S. Kulpin, Ruś między Zachodem i Wschodem, Moskwa 2012, s. 8–11.
32. Постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук и Постоянное представительство ПАН в Москве. Oрганизация, структура и деятельность в 1995–2012 гг., w: Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы Международной научной конференции (Новосибирск, 23–24 апреля 2013 г.), отв. ред. Мариуш Волос, Наталья Петровна Матханова, Nowosybirsk 2013, s. 20–41.
33. Рижский мирный договор в советской дипломатической практике, w: Забытый мир. Рижский договор 1921 года: интерпретации и споры, под ред. Славомира Дембского, ред. русского издания Артëм Мальгин, Moskwa 2014, s. 193–208.
34. L’Union soviétique face à l’alliance polono-roumaine dans l’entre-deux-guerres, „Revue Roumaine d’Histoire”, 2013, t. LII, t. 1–4, s. 63–72.
35. Die polnische Frage im Jahr 1914, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien”, t. 5 (Sonderdruck), 2014, s. 123–136.
36. Дмовский Роман Валентьевич, w: Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, отв. ред. Евгений Юрьевич Сергеев, Moskwa 2014, s. 196–197.
37. Мархлевский Юлиан Бальтазар Юзефович, w: Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, отв. ред. Евгений Юрьевич Сергеев, Moskwa 2014, s. 272.
38. Падеревский Игнаций Ян, w: Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, отв. ред. Евгений Юрьевич Сергеев, Moskwa 2014, s. 305.
39. Пилсудский Юзеф Клеменс, w: Первая мировая война. Энциклопедический словарь, руководитель проекта Александр Оганович Чубарьян, отв. ред. Евгений Юрьевич Сергеев, Moskwa 2014, s. 319–320.
40. Первая мировая и польский вопрос, w: Неизвестная война. Правда о Первой мировой, cz. II, Moskwa 2016, s. 102–114.
41. La voie de l’indépendance dans la conception de Józef Piłsudski avant et pendant la Première Guerre mondiale, w: Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos, Kraków 2017, s. 58–70.
42. Les conceptions nationalistes de Roman Dmowski et leur influence sur la vie politique polonaise avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, w: Être nationaliste à l’ère des masses en Europe (1900–1920), sous la direction de Olivier Dard, Didier Musiedlak, Éric Anceau, Bruksela–Berno–Berlin–Frankfurt nad Menem–Nowy Jork–Oksford–Wiedeń 2017, s. 373–389.
43. Juzef Pillsudski, heroi kombëtar polak, „Europa. Botim i ʽShtëpia e Europësʼ & Institutit te studimeve nderkombetare”, nr 16, 2017, s. 10–14.
44. Революционная Россия 1917 года и ее отражение в польских музеях, w: Музей в революции / революция в музее. Сборник материалов межмузейного проекта Красноярск–Екатеринбург–Санкт-Петербург 22 марта – 16 ноября 2017, отв. ред. Юлия Зораховна Кантор, Petersburg 2018, s. 246–260.

Kontakt:

mariusz.wolos@gmail.com