Pracownicy Naukowi

Mariusz Ryńca

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 25, 2000 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Polski XIX–XX w.; bio- i bibliografistyka

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – wydanie kolejnych zeszytów „Polskiego Słownika Biograficznego”, 2012–2016, kierownik projektu: prof. Andrzej Romanowski.

Ważniejsze publikacje:

1. Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945–1947, Kraków 2001.
2. The liquidation of the structure of the Greek Catholic Church in the Lemko Region, w: The Lemko region 1939-1947. War, occupation and deportation, Kraków–New Haven 2002.
3. [Rec.] Kazimierz Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947–1949), Katowice 2001, „Studia Historyczne” 45, z. 1, 2002.
4. Grekokatolicy w Krakowie w latach 1945–1991 – zarys problematyki, „Nasza Przeszłość” 100, 2003.
5. Organizacja i główne kierunki działalności Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krakowie, „Studia Historyczne” 47, z. 3/4, 2004.
6. Przesiedlenia Polaków z ZSRR w 1945 roku. Tragiczna karta repatriacji – Bieżanów, w: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, Kraków–Warszawa 2009.
7. Polska literatura dotycząca mordu polskich profesorów we Lwowie, w: Dieter Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Kraków 2011.
8. Gmina Wilkowice (Bystra–Wilkowice) w latach 1918–1939, w: Monografia Gminy Wilkowice, Wilkowice 2014.
9. Święci i błogosławieni w „Polskim słowniku biograficznym”, w: Badanie biografii – źródła, metody, konteksty, Lublin 2014.
10. „Polski słownik biograficzny” (autorstwo  61 artykułów, współautorstwo  8, postaci z XIX i XX w., stan na 31 XII 2017).
11. „Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989” (życiorysy duchownych greckokatolickich: t. 2, Warszawa 2003 – autorstwo 4 biogramów; t. 3, Warszawa 2006 – autorstwo 2 biogramów, 1 współautorstwo).
12. „Chorzowski słownik biograficzny” (seria nowa, t. 2, Chorzów 2008 – autorstwo 5 artykułów, t. 3, Chorzów 2011 – autorstwo 2 życiorysów).
13. „Słownik biograficzny techników polskich” (t. 23, Warszawa 2012, autorstwo 3 biogramów) .

Kontakt:

rynca@ih.pan.krakow.pl