Pracownicy Naukowi

Maciej Górny

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Kwiecień 19, 2006 , IH PAN Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2015, IH PAN

Specjalizacja

historia historiografii; historia Europy Środkowo-Wschodniej; charakterologie narodowe; historyczne badanie stereotypów; stosunki polsko-niemieckie w XIX–XXI wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku”, NPRH 2015/19/B/HS3/03737.
2. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenie-konsekwencje”, NPRH 11 H 13 0139 82.

Ważniejsze publikacje:

1. Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechosłowacji, Trio, Warszawa 2001.
2. Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, Trio, Warszawa 2007.
3. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock, Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2011.
4. The Nation Should Come First Marxism and Historiography in East Central Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2013.
5. Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku 1912–1923, Warszawa 2014.
6. Nasza wojna, t. 1: Imperia, 1912–1916, Warszawa 2014 [razem z Włodzimierzem Borodziejem].
7. Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy, Warszawa 2017.

Kontakt:

jmgorny@gmail.com