Pracownicy Naukowi

Joanna Daranowska-Łukaszewska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Sierpień 24, 1973 , Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

sztuka dawna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia Staropolska

Ważniejsze publikacje:

„Polski Słownik Biograficzny”, hasła autorskie:
1. Szembek Bogdan  (1880–1956),  t. 48,  s. 42–44,
2. Szembek Stanisław Feliks (1849–1891), t. 48, s. 122–123,
3. Szemesz Adam (1808–1864), t. 48 , s. 139–141,
4. Szerner Władysław (1836–1915), t. 48, s. 272–273,
5. Szerner Władysław Karol (1870–1936), t. 48, s. 273–274,
6. Szlekys Olgierd  (1908–1980), t. 48. s. 356–358,
7. Sznajder Mary (1900–1992), t. 48, s. 452–454,
8. Sznajder Roman (1889–1969), t. 48, s. 454–456,
9. Szpadkowski Ludomir (1855–1908),  t. 48, s. 589,
10. Szpakowski Stanisław (1868–1926), t. 48, s. 606–607,
11. Szpakowski Wacław (1883–1973), t. 48, s. 607–609,
12. Szpigiel Natan (1887–1942/3), t. 48, s. 624–625,
13. Sztafrowski Marian (1938–1993), t. 49, s. 77–78,
14. Szubert Leon Antoni (1829–1859), t. 49, s. 156–157,
15. Szubski Stefan (1903–1983), t. 49, s. 163–164,
16. Szukalski Stanisław (1893–1987), t. 49, s. 193–198,
17. Szwoch Franciszek (1883–1949), t. 49, s. 495–497,
18. Szwoynicki Roman (1845–1915), t. 49, s. 498–499,
19. Szyller Stefan (1857–1933), t. 50, s. 13–17,
20. Szymaniak Piotr (1911–1967), t. 50, s. 31–33,
21. Szymanowski Wacław (1859–1930), t. 50, s. 106–111,
22. Szyrajew Antoni (1837–1895),  t. 50, s. 334–335,
23. Szyszłowski (Sarmat-Szyszłowski) Mikołaj (1883–1915), t. 50, s. 426–428,
24. Ślewiński Władysław (1856–1918), t. 50, s. 555–560,
25. Ślęzak Antoni (1929–1989), t. 50, s. 561–563,
26. Śliwińska Ewa (1909–1976), t. 50, s. 594–597,
27. Śliwniak Józef (1899–1942), t. 51, s. 1–2,
28. Ślizień Rafał (1803–1881), t. 51, s. 24–25,
29. Świdwiński Aleksander (1885–1952), t. 51, s. 269–271,
30. Święcki Wojciech (1826?–1873), t. 51, s. 487–490,
31. Tarasin Zygmunt, w druku,
32. Tarczałowicz Jan, w druku,
33. [wspólnie z Agatą Wójcik] Szynalewski Feliks (1825–1892), t. 50, s.  511–512,
34. [wspólnie z Tadeuszem Baruckim] Szyszko-Bohusz Adolf (1883–1948), t. 50, s. 376–381.

Monografie:
1. Mam ja skarb mam…. Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce, Katalog wystawy z okazji czterystu lat karmelitanek bosych w Polsce, Kraków 2012, s. XIX–XXII, 1–168.
2. Janos Józef z Dymbna / Janos Józef from Dymbno, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 368,  il. Publikacja z tekstem równoległym w jęz. polskim i angielskim, zawierająca 70 ilustracji włamanych w tekst oraz album 180 ilustracji autorstwa fotografa J. Kubieny. Autorka tekstu pt.: Janosowe źródła / Jonos’s sources na s. 64–147 (drugi tekst w tej publikacji jest autorstwa Beaty Zalot).

Artykuły w pracach zbiorowych:
1. Przyczynek do „refleksów sztuki włoskiej w polskim malarstwie sztalugowym”, w: Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane prof. Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2017.
2. Źródła dekoracji stropu w pomieszczeniu reprezentacyjnym na drugim piętrze kamienicy penitencjarzy mariackich w Krakowie przy pl. Mariackim 2, Materiały z konferencji „Jako serce pośrodku ciała….” Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie [w druku].

Recenzje:
1. Michał Hankus, Koronka-Tradycja-Reaktywacja; wydawnictwo towarzyszące wystawie w Muz. Historycznym m. Krakowa (obj. 46 s. mps + ok. 100 il.).

Ponadto w latach 2013–2017 autorskie opracowanie dokumentacji historycznych i porównawczych dla potrzeb konserwacji zabytków o łącznej objętości ok. 16. arkuszy autorskich.

Kontakt:

daranowska@ih.pan.krakow.pl