Pracownicy Naukowi

Janusz Dargacz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 11, 2015 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Gdańska i Pomorza XIX wieku, dzieje kąpielisk morskich południowego wybrzeża Bałtyku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Pomorza; Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Urzędy domenalno-rentowe w Prusach Zachodnich w latach 1772–1872” (projekt wewnętrzny IH PAN)

Ważniejsze publikacje:

1. Rybacy sopoccy. Dzieje sopockiego rybołówstwa od wczesnego średniowiecza po wiek XXI, Sopot 2007.
2. Początki kąpieliska morskiego w Brzeźnie (1803–1806), „Rocznik Gdański”, t. 69–70 za lata 2009–2010, s. 47–57.
3. Zakład kąpielowy w Brzeźnie w okresie napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska, „Zapiski Historyczne”, t. 76, 2011, z. 1, s. 67–77.
4. Nowe ustalenia w sprawie lokalizacji domów Jana Heweliusza, w: Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio, red. M. Mendel, J. Włodarski, Gdańsk 2013, s. 173–183.
5. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (około 1800 r.), w: Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, t. 1, red. B. Płonka-Syroka i A. Kaźmierczak, Wrocław 2013, s. 177–197.
6. Polscy letnicy w Sopocie w świetle raportów policji pruskiej z przełomu XIX i XX wieku, w: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, red. S. Wierzchosławski, Toruń 2015, s. 137–162.
7. Gdańszczanin na plaży. Z dziejów letniego wypoczynku w XIX-wiecznym Gdańsku, w: Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, t. 1: Z turystyką przez wieki, red. A. Łysiak-Łątkowska, K. Lewalski, Gdańsk 2016, s. 95–123.

Kontakt:

janusz.dargacz@gmail.com