Pracownicy Naukowi

Jacek Andrzej Kabata

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

, 1983 r. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny)

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

magister w 1990 r. – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Specjalizacja

historia i filozofia kultury; bibliografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Bieżącej

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
Bieżąca „Bibliografia historii polskiej”. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Moduł 1.1 nr 11 H 11 003980, zakończenie prac w 2017 r.

Ważniejsze publikacje:

1. Ludwik Solski i teatr „Lutnia” w powojennym Łańcucie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 52, 2007, s. 441–448.
2. Sekcje Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w latach 1946–1999, „Nasza Przeszłość” 114, 2010, s. 227–261.
3. Skaldowie. Biały kruk polskiego rocka, „Gościniec Sztuki”, nr 16, 2011, s. 16–25.
4. Filozofia u początków dziejów cywilizacji europejskiej – Jerozolima, Ateny, Rzym, „Gościniec Sztuki”, nr 17, 2011, s. 100–114.
5. Przedmowa, w: Marcin Adamowicz: Gudrun i inne historie (nie tylko historyczne), Kraków 2011, s. 285, nlb. 2, il.
6. Mój Mistrz, profesor Wiesław Bieńkowski, w: Wiesław Bieńkowski 1926–1999. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 X 2010 r., Kraków 2014, s. 109–113.
7. Zbyszka Solaka (1953–2004) próba portretu wewnętrznego – wspomnienia nieuporządkowane, w: Doktor Zbigniew Solak (1953–2004) a wzajemne poznanie Polski i Litwy. Życie i problematyka badawcza krakowskiego uczonego, pod red. Stefana Gąsiorowskiego, Warszawa–Kraków 2014, s. 191–202.
8. [Wraz z: Jarosław Fischbach, Mariusz Szylak] Krakowskim i zakopiańskim szlakiem Skaldów, Płock 2015, s. 82, nlb. 2, il.
9. Bibliografia historii polskiej za lata 1999–2015, Warszawa–Kraków 2001–2017.

Kontakt:

jacek@pwst.krakow.pl