Pracownicy Naukowi

Hanna Zaremska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 18, 1976 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

profesor 1995, IH PAN

Specjalizacja

historia średniowieczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Udział w grantach i projektach badawczych:
Grant NPRH, „Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski”, kierownik: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz.

Ważniejsze publikacje:

1. Żydzi w Polsce średniowiecznej. Gmina krakowska, Warszawa 2011, ss. 551.
2. Juden im mittelalterlichen Polen und die Krakauer Judengemeinde, Fibre Verlag 2013.
3. Żydzi w średniowiecznym Krakowie, w: Cracovia Iudaerum 3D, Kraków 2013.
4. Rabin Izrael MiBruna i jego relacje z żydowskim gminami w Polsce, w: Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, pod red. W. Brojera, Warszawa 2013.
5. Chazaria – państwo na pograniczu kultur, w: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, pod red. Z. Dalewskiego, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 17–54.
6. Pierwsze spotkania, 960–1500, w: Polin 1000 lat historii Żydów polskich, red. nauk. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Antony Polonsky, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2014, s. 41–86.
7. Rabin Mojżesz z Halle i jego konflikt  gminą żydowska w Poznaniu, w: Memoria Viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa 2015, s. 631–640.
8. Rabin Mojżesz Minc i jego działalność w poznańskiej gminie żydowskiej, w: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, red. K. Bracha, W. Brojer, Warszawa 2016, s. 279–295.
9. Przeszłość w tożsamości diaspory żydowskiej, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. II: Przeszłość w działaniu, red. H. Manikowska, Warszawa 2018 [w druku].

Kontakt:

hzaremska@gmail.com