Pracownicy Naukowi

Grzegorz Myrda

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 21, 1993 , Politechnika Śląska

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Systemy Informacji Geograficznej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”, NPRH, 2015–2020.
2. „Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej“, NPRH, 2016–2020.

Ważniejsze publikacje:

1. GIS czyli mapa w komputerze, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1997.
2. [współautor z: Leszek Litwin] Systemy Informacji Geograficznej – zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

Kontakt:

gmyrda@ihpan.edu.pl