Pracownicy Naukowi

Grzegorz Kucharczyk

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 2, 1997 , UAM w Poznaniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 30 czerwca 2002 r., IH PAN
profesor nauk historycznych – 10 kwietnia 2014 r.

Specjalizacja

historia Prus XIX i XX wieku; stosunki polsko-niemieckie w XIX i XX wieku; historia myśli politycznej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zespół Badawczy ds. realizacji Projektu pt. „Pierwsza okupacja niemiecka. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918” (kierownik)

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Historia Prus Narodziny–mocarstwo–obumieranie (1500–1947), t. IV, Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947”, finansowane ze środków statutowych IH PAN.
2. „Pierwsza niemiecka okupacja na ziemiach polskich 1914–1918”, projekt badawczy finansowany ze środków NPRH (początek realizacji maj 2016, koniec realizacji maj 2019) – kierownik projektu.
3. „Wojny kulturowe przeciw Polsce”, projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury (początek realizacji lipiec 2017, koniec realizacji lipiec 2019).

Ważniejsze publikacje:

1. Prusy w okresie monarchii absolutnej 1701–1806, pod red. B. Wachowiaka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 1015.
2. Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem 1846–1918, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2009, ss. 267.
3. Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacqueesa Bainville’a, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005, ss. 297.
4. Cenzura pruska w Wielkopolsce w okresie zaborów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 553.
5. Prusy, Rosja i kwestia polityczna w myśli politycznej Constantina Frantza, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1999, ss. 338.
6. Russell Kirk (1918–1994). Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2012, s. 266.
7. [Wspólnie z: M. Karpińską, S. Wiechem, T. Gąsowskim] Historie Polski w XIX wieku, t. 2, cz. 1, red. A. Nowak, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 504.
8. [Współautorstwo z: D. Łukaszewiczem, R. Łysoniem, Z. Szultką, B. Wachowiakiem] Dzieje Prus, t. 3: Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu 1806–1871, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014, ss. 1088.
9. Christianitas. Od rozkwitu do kryzysu, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2015, ss. 392.
10. Hohenzollernowie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2016, ss. 398.

Kontakt:

gregork@man.poznan.pl