Pracownicy Naukowi

Grzegorz Krzywiec

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 5, 2006 , Instytut Historii PAN w Warszawie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 21 czerwca 2018, IH PAN

Specjalizacja

dzieje polskiej inteligencji, antysemityzm, ideologie prawicowe, tradycje antyoswiecenieniowe w Europie

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. (uczestnik) “Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku”; kierownik prof. Maciej Janowski, IH PAN, 2016–2019.

Ważniejsze publikacje:

1. Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobraźni i praktyk antysemickich na ziemiach polskich przed Wielką Wojną (1905–1914),Wydawnictwo IH PAN Warszawa 2017.
2. Chauvinism, Polish Style. The case of Roman Dmowski (1886–1905), Peter Lang, Frankfurt–Wien–London 2016.
3. Von Massenpolitik zum (kalten) Bűrgerkrieg. Die Nationaldemokratie im Königreich Polen 1905–1914, w: Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918–1939, red. Michael G. Műller, Kai Struve, Wallstein Verlag, Göttingen 2017, s. 107–130.
4. Antibolschewismus und Nationalismus in Polen, w: Der Antikommunismus in seiner Epoche. Weltanschauung und Politik in Deutschland, Europa und den USA, red. Norbert Frei, Dominik Rigoll, Wallstein Verlag, Göttingen 2017, s. 65–74.
5. Komitet Narodowy Polski wobec kolektywnej przemocy antysemickiej. Przyczynek do dziejów antysemityzmu nacjonalistycznego na ziemiach polskich (1917–1919) w: Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich XX wieku, red. Kamil Kijek, Konrad Zieliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 89–121.
6. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905), Instytut Historii PAN, Wyd. Neriton, Warszawa 2009.

Kontakt:

gkrzywiec@ihpan.edu.pl