Pracownicy Naukowi

Franciszek Sikora

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 15, 1964 , Uniwersytet Jagielloński

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

osadnictwo Małopolski średniowiecznej, dyplomatyka, genealogia rodów rycerskich

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu;
redaktor Słownika, od 2003 roku na emeryturze, obecnie pracuje na 1/2 etatu

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Materiały do kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t. V. Dokumenty z lat 1451-1506”. Grant NCN, nr rej. 2011/01/B/HS 3/04697 – uczestnik od 2011 roku
2. „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu”. Grant NPRH 11H11003780 – uczestnik od 2012.
3. „Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna z ksiąg sądowych z XIV–XV w.” Grant NPRH 11H13022582 – uczestnik od 2014 r.
4. „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu– nowe obszary i kontynuacja”. Grant NPRH 1aH 15 0197 83 – uczestnik od 2017.

Ważniejsze publikacje:

Pełna bibliografia do 2016 r.

Kontakt:

fsikora@ih.pan.krakow.pl