Pracownicy Naukowi

Stanisław Tadeusz Sroka

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Kwiecień 27, 1984 , Uniwersytet Jagielloński

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2 XI 2000, Instytut Historii Nauki PAN
profesor w IH PAN od 2010 roku

Specjalizacja

historia nauki; biografistyka; historia Polski XIX–XX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia XIX i XX wieku (Kierownik Pracowni)

Udział w grantach i projektach badawczych:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, wydanie drukiem kolejnych zeszytów „Polskiego Słownika Biograficznego”, kierownik projektu: prof. Andrzej Romanowski, zakończenie prac: 2016.

Ważniejsze publikacje:

1. Edukacja rolnicza w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, w: Społeczeństwo. Kultura. Inteligencja. Studia historyczne ofiarowane profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, red. Elżbieta Orman i Grzegorz Nieć, Kraków–Warszawa 2009, s. 509–522.
2. Nauki przyrodnicze i rolnicze na Uniwersytecie Lwowskim, w: Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti. In memoriam, Kraków 2011, s. 325–347.
3. Maria Skłodowska-Curie, „Synergies Pologne”, 2011, Numéro spécial, s. 25–32.
4. Tradycje nauczania weterynarii w Krakowie, w: Wkład krakowskiego środowiska akademickiego w rozwój studiów rolnych w Polsce. 125 lat kształcenia rolniczego w Krakowie, Kraków 2016, s. 87–92.
5. Ponad trzysta biogramów w „Polskim Słowniku Biograficznym” (do roku 2017).

Kontakt:

sroka@ih.pan.krakow.pl