Pracownicy Naukowi

Maria Cieśla

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 10, 2010 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Żydów w XVI–XVIII w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
2010–2015  – „Theologies of conversions to Christianity in early modern east-central European Judaism”, European Research Counsil, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie.
2. 2014–2018 – „Żydowski samorząd Ziemski w Koronie XVII–XVIII w.”, NPRH,  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
3. 2016–2018 – „Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w.”, NCN, IH PAN.

Ważniejsze publikacje:

1. Łazarz Mojżeszowicz – przykład żydowskiej kariery w Wielkim Księstwie Litewskim, „Kwartalnik Historyczny” 2005, nr 4, s. 5–29.
2. Wydawnictwa źródłowe do historii Żydów w dawnej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historyczny” 2007, nr 4, s. 91–100.
3. Żydowscy przestępcy w dawnej Rzeczypospolitej, „Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nova”, t. II, Warszawa.
4. Between Religious Law and Practice The Role of the Jewish Community in the Development of the City Economy in Private Cities in the Grand Duchy of Lithuania, w: Religione e istituzioni religiose nell’economia europea 1000–1800. Religion and Religious Institutions in the European Economy 1000–1800, red. F. Ammannati, Florencja 2012.
5. Mojżeszowicz, Gordon, Ickowicz. The Jewish Economic Elites in the Grand Duchy of Lithuania 17–18th Century, „Acta Poloniae Historica” 107, 2013, s. 101–128.
6. Sharing a Commonwealth – Polish Jews or Lithuanian Jew?, „Gal – Ed „24, 2015, s. 15–44.
7. Liczebność Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII w., „Kwartalnik Historyczny” 122, nr 2, 2015, s. 245–268.
8. Jewish Shtetl or Christian Town ? The Jews in Small Towns in the Polish – Lithuanian Commonwealth in the 17th and 18th Centuries, w: Jewish and NonJewish Spaces in the Urban Context, red. A. Gomarova, F. Heinert, S. Voigt, Berlin 2015.
9. Żydzi wiejscy w drugiej połowie XVIII w. w Wielkim Księstwie Litewskim, „Kwartalnik Historii Żydów” 2, 254, 2015.
10. The other Townsfolk – the Legal and Social Position of the Jews in Cities in Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th century, w:  Religion in Mirror of Law. Eastern European Perspectives from the Early Modern Period till 1939, red.  Y. Kleymann,  T. L Wilson, S. Stach, Frankfurt 2016.
11. Żydowscy celnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., ” Studia Judaica” 2016, 2 (38) 2016.

Kontakt:

mciesla@ihpan.edu.pl