Pracownicy Naukowi

Anna Gruca

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 16, 1987 , Uniwersytet Jagielloński

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2008, Uniwersytet Wrocławski
profesor w IH PAN od 2010 r.

Specjalizacja

bibliografia; historia książki XIX–XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem ruchu wydawniczego w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Bieżącej

Ważniejsze publikacje:

1. „Bibliografia historii polskiej”, tomy za lata 1992–2013 (Kraków–Warszawa 1994–2014).
2. Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1991.
3. Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie (1890–1916). Wydawnictwo krakowskich konserwatystów, Kraków 1992.
4. Nakładem własnym… Autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kraków 2007.
5. „Bibliografia historii polskiej” – problemy warsztatu bieżącej bibliografii specjalnej, w: Bibliografia. Teoria – praktyka – dydaktyka, praca zbior. pod red. J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2009.
6. Osobliwości rynku wydawniczo-księgarskiego Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, w: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. H. Kosętki, G. Wrony, G. Niecia, Kraków 2011, s. 23–32.
7. Katalog księgarski jako źródło informacji o książce i rynku wydawniczo-księgarskim oraz druk reklamowy (na przykładzie katalogów krakowskich z drugiej połowy XX wieku), w: Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas, Kielce 2012, s. 80–94.
8. Forma typograficzna książki z przełomu XIX i XX wieku w ocenie recenzentów, w: W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, Wrocław 2012, s. 247–261.
9. Bibliografie historyczne w ocenie czasopism fachowych, w: Bibliografia. Źródła – standardy – zasoby, praca zbior. pod red. J. Franke, Warszawa 2013.
10. Jadwiga Strokowa (1854–1916) i jej działalność na rzecz książki i oświaty ludu, w: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą, red. Jolanta Dzieniakowska, Monika Olczak-Kardas, Kielce, s. 17–29.
11. Książka dla ludu przełomu XIX i XX w. w opiniach środowisk katolickich, w: Książka i biblioteka w komunikacji społecznej, red. Renata Aleksandrowicz, Halina Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 139–153.
12. Bibliografia historii polskiej. Bilans siedemdziesięciolecia, w: Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, red. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke, Warszawa, s. 35–47.
13. Działalność wydawnicza Akademii Umiejętności w czasie pierwszej wojny światowej, w: Kraków – Lwów, t. 14: Książki XIX–XX wieku, pod red. Sabiny Kwiecień, Iwony Pietrzkiewicz, Ewy Wójcik, Kraków 2016, s. 41–52.
14. Silesiaka w „Bibliografii historii polskiej”. Przyczynek do relacji między bibliografią historyczną ogólną a regionalną, „Śląski Kwartalnik Naukowy Sobótka” 71, nr 3, 2016 [druk 2017], s. 63–69.

Kontakt:

gruca@ih.pan.krakow.pl