Pracownicy Naukowi

Anna Cholewa-Adamczyk

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Luty 9, 1993 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

bibliografia historii Polski XIX–XX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. Współoprac.: Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. III: 1865–1918. Wol. 1: Czasopisma, jednodniówki i kalendarze. Zabór rosyjski. Zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Stefanii Sokołowskiej. Zredagowały S. Sokołowska i Irmina Ossowska. Warszawa 2000, Wydawn. DiG 8˚ ss. XXIV, 1422. Instytut Historii PAN.
2. Współoprac.: Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. III: 1865–1918. Wol. 3: Czasopisma, jednodniówki, kalendarze i noworoczniki. Zabór austriacki. Zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Ścięgosz-Karpińskiej. Zredagowała D. U. Ścięgosz-Karpińska. Warszawa 2017, Instytut Historii PAN 8˚ ss. XXII, nlb. 2, 1742. Instytut Historii PAN.

Kontakt:

acholewa-adamczyk@ihpan.edu.pl