Pracownicy Naukowi

Andrzej Romanowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 16, 1982 , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, filologia polska

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja, 1999, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, filologia polska;
profesor, 2004, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, filologia polska

Specjalizacja

literatura polska XIX–XX wieku, związki literackie polsko-litewskie, polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie, pogranicza literatury polskiej, literatura polska wobec problemów niepodległości, biografistyka literacka

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego (Kierownik Zakładu)

Udział w grantach i projektach badawczych:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, wydanie drukiem kolejnych zeszytów „Polskiego Słownika Biograficznego”, kierownik projektu.

Ważniejsze publikacje:

1. Rozkwitały pąki białych róż, t. 1–2: Antologia, Warszawa 1990.
2. Przed złotym czasem. Szkice o poezji patriotyczno-wojennej lat 1908–1918, Kraków 1990.
3. Młoda Polska wileńska, Kraków 1999.
4. Pozytywizm na Litwie, Kraków 2003.
5. Skrzydlate słowa – wspólnie z Henrykiem Markiewiczem [kilka serii i wydań w latach 1990–2012].
6. Opowieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Krakowie, w: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne, Kraków–Warszawa 2009, s. 307–318.
7. Polski Słownik Biograficzny. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Kraków 2010.
8. Krakowskie lata Romana Dmowskiego, w: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych, Kraków 2011, s. 391–404.
9. „Co to za osobnik?”. W stulecie urodzin Pawła Jasienicy, „Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności”, T. VIII (2009), Kraków 2011, s. 65–76.
10. Ruskie płuco literatury polskiej, w: Na pograniczach literatury, Kraków 2012, s. 147–161.
11. Szul Bogusław, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XLIX/2, Warszawa–Kraków 2013, s. 222–224.
12. Nad „Pismami wybranymi” Jerzego Turowicza, „Znak”, nr 7–8, 2014.
13. Między prawosławiem a protestantyzmem, w: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie, Wilno 2014, s. 26–41.
14. Eugeniusz Kwiatkowski, Kraków–Radom 2014.
15. Łącznik [o Henryku Markiewiczu], „Wielogłos”, nr 1 (19), 2014.
16. Pogranicza, czyli polskość, „Wielogłos”, nr 2 (20), 2014.
17. Z perspektywy pięćdziesiątego tomu „Polskiego Słownika Biograficznego”, „Polski Słownik Biograficzny”, t. L, Warszawa–Kraków 2014–2015, s. V–X.
18. „Fałszywa historia mistrzynią fałszywej polityki”. Jak wyjść z zaklętego kręgu wzajemnych win i oskarżeń polsko-rosyjskich, w: Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, Warszawa 2016, s. 169–182.
19. Literatura polsko-rusko-rosyjska?, „Wielogłos”, nr 2 (28), 2016, s. 1–26.

Kontakt:

arom44@wp.pl