Pracownicy Naukowi

Agata Barzycka-Paździor

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 28, 2013 , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

biografistyka; historia społeczna XIX wieku; historia życia codziennego; dzieje Galicji

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
grant promotorski: NN 108 094840, „Ojcostwo w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Studium z dziejów rodziny galicyjskiej”, kierownik prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, czas trwania 2011–2013.

Ważniejsze publikacje:

1. Krakowska sprawa Klugerówien. Mikrohistorie Glicyjskie, „Rocznik Przemyski” 52, z. 1 (19), 2016, s. 53–72.
2. Kupiec Henryk Szarski jako wiceprezydent Krakowa w latach 1907–1914, „Studia Historyczne”, R. 43, 2010, z. 1, s. 409–428.
3. Macierzyństwo i dzieciństwo w drugiej połowie XIX w. w świetle „Dzienników” Aleksandry Czechówny z lat 1856–1904, w: Społeczeństwo – Kultura – Inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, pod red. Elżbiety Orman i Grzegorza Niecia, Kraków–Warszawa 2009, s. 107–124.
4. Fotografia jako źródło historyczne. Wybrane problemy, „Historyka” 36, 2006, z. 36, s. 50–72.

5. Świeszewski Jan Alojzy Jakub Bonawentura, pseud.: J. S., J. Sw. (1806–1897), porucznik Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, inżynier, publicysta, „Polski słownik biograficzny”, t. 51, Warszawa–Kraków 2017.
6. Świeżawski (Swieżawski, Swierzawski) Leon (1870–1936), lekarz, literat, działacz społeczny, propagator ateizmu, „Polski słownik biograficzny”, t. 51, Warszawa–Kraków 2016–2017.
7. Święcicki Henryk (1852–1916), inżynier, ziemianin, działacz społeczny i polityczny, poseł do Dumy Państwowej, „Polski słownik biograficzny”, t. 51, Warszawa–Kraków 2016-2017.
8. Śniechowski Jan Marian (1853–1922), inżynier, chemik kolorysta, przedsiębiorca, „Polski słownik biograficzny”, t. 51, Warszawa–Kraków 2016–2017.
9. Śniegocki Michał, pseud. Radogost (1840–po 1912), uczestnik powstania styczniowego, oficer armii tureckiej, „Polski słownik biograficzny”, t. 51, Warszawa–Kraków 2016–2017.
10. Szyszłło Wincenty, pseud. D’Okvietko, Okwietko (1872–1919), lekarz, działacz konspiracyjny, przyrodnik, filozof, „Polski słownik biograficzny”, t. 50, Warszawa–Kraków 2014–2015.
11. Szukiewicz Wojciech Stanisław, pseud. Franciszek Jarząbek (1867–1944), publicysta, tłumacz, działacz społeczny, „Polski słownik biograficzny”, t. 49, Warszawa–Kraków 2013–2014, z. 201.
12. Syrski Szymon Adam (1829–1882), lekarz, biolog, podróżnik, profesor zoologii Uniwersytetu Lwowskiego, „Polski słownik biograficzny”, t. 46, Warszawa–Kraków 2009–2010, z. 189.

Kontakt:

barzycka@ih.pan.krakow.pl