Pracownicy Naukowi

Adrian Jusupović

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 25, 2011 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 13 grudnia 2018 r., IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

średniowieczna Ruś, edytorstwo

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Strona internetowa:
https://ihpan.academia.edu/AdrianJusupović

Udział w projektach badawczych:
1.
2018–2019 – grant realizowany w ramach NCN (2017/01/X/HS3/01618): „Kronika halicko-wołyńska w kolekcji historycznej” – kierownik.
2.
2013–06.2017 – grant realizowany w ramach NCN  (2012/07/B/HS3/01044): „Edycja krytyczna „Kroniki halicko-wołyńskiej” wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem” – główny wykonawca; kierownik dr hab. Dariusz Dąbrowski.
3. 2013–2018 – grant realizowany w ramach NPRH (12H 12 0064 81): „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych” – wykonawca; kierownik dr hab. Marcin Wołoszyn.
4. 2014–2018 – grant realizowany w ramach NCN (2013/11/B/HS3/02052): „Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym” – konsultant; kierownik dr hab. Marcin Wołoszyn.

Ważniejsze publikacje:

1. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205–1269). Studium prozopograficzne, Kraków 2013.
2. Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, w: Monumenta Poloniae Historica, SN, t. 16, wyd. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa 2017.
3. Kronika halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, tłum. D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków 2017.
4. «Перемышль, Червень и иные грады» и их территориальная принадлежность в конце X – начале XI в., Средневековая Русь 12, 2016, s. 27–62.
5. Галицкие „выгнаньцы” или „выгонци”?, „ROSSICA ANTIQUA” 2 (6), 2012, s. 114–133.
6. Причинки до просопографії еліти Галицької і Володимирської земель (1205–1269). Проблеми індивідуалізації постатей , „Записки НТШ” 260, 1, Lwów 2010, s. 86–104.
7. Tak zwany „Latopis Połocki” w przekazie Wasilja Tatiščeva. Rola Drohiczyna w kontaktach polsko-ruskich drugiej połowy XII wieku, „Studia Źródłoznawcze” 45, 2007, s. 15–32.
8. Domus quondam dobrinensis. Przyczynek do dziejów templariuszy na ziemiach Konrada Mazowieckiego, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 71, 2006, z. 1, s. 7–18.

Kontakt:

ajusupovicster@gmail.com