Pracownicy Naukowi

Adam Danilczyk

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 28, 2009 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia polityczna XVIII wieku; stosunki polsko-rosyjskie w czasach panowania Stanisława Augusta; Konfederacja barska; Sejm Czteroletni; wojskowość

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Instrukcje ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej 1772–1793”, grant NPRH (kierownik).

Ważniejsze publikacje:

1. Targowica czyli zdrada, Warszawa 2016.
2. Korespondencja dyplomatyczna Stanisława Augusta z Augustynem Debolim. 1781 r., E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa 2015.
3.
Werbunek austriacki i pruski na ziemiach Rzeczypospolitej w okresie rządów Rady Nieustajacej, „Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nova”, t. IV, Warszawa 2015.
4. Korespondencja dyplomatyczna Stanisława Augusta z Augustynem Debolim. 1780 r., E. Zielińska, A. Danilczyk, Warszawa 2012.
5. W kręgu Afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, Warszawa 2010.
6. Konfederacja Barska. Jej tradycje i konteksty, red. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa 2010.
7. Przez Petersburg do Warszawy. Dyplomacja francuska nad Wisłą w XVIII wieku (do 1787 r.), w: Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś, pod red. P. Guzowskiego i M. Kameckiej, Białystok 2005.
8. Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785–1786, „Kwartalnik Historyczny”, CXI 2004.
9. Biogramy do „Polskiego Słownika Biograficznego”: Strzałkowski Franciszek, Suffczyński Antoni, Suffczyński Józef, Szaniawski Stanisław.

Kontakt:

adanilczyk@ihpan.edu.pl