Nowy tryb zgłoszeń do planu wydawniczego IH PAN

Nowy tryb zgłoszeń do planu wydawniczego IH PAN

Dyrektor Instytutu Historii PAN ogłasza rozpoczęcie kwalifikacji wniosków o wpisanie do planu wydawniczego IH PAN na drugą połowę 2019 i pierwszą połowę 2020 r. oryginalnych prac naukowych (monografii i prac zbiorowych) oraz wydawnictw źródłowych w zakresie nauk historycznych.

Obowiązkowi zgłoszenia i poddania weryfikacji merytorycznej ze strony Komisji Wydawniczej IH PAN podlegają wszystkie publikacje, które miałyby być wydane bądź współwydane przez Instytut, niezależnie od źródła finansowania (także wydawnictwa pograntowe).

Termin składania wniosków: 15 marca – 15 maja 2019 r.

Adres: wydawnictwo@ihpan.edu.pl.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji prac do planu wydawniczego – 15 czerwca 2019 r.

Wniosek o opublikowanie pracy naukowej/wydawnictwa źródłowego w załączniku.

Pytania można kierować do kier. Katarzyny A. Chmielewskiej (e-mail: wydawnictwo@ihpan.edu.pl, tel. 22 8310261-62, w. 44).