Nowości wydawnicze: Tadeusz Kondracki, „Stefan Adam Zamoyski (1904–1976). Ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny”

Nowości wydawnicze: Tadeusz Kondracki, „Stefan Adam Zamoyski (1904–1976). Ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny”

Tadeusz Kondracki, Stefan Adam Zamoyski (1904–1976). Ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny, IH PAN, Warszawa 2018, s. 240, il. 59, 170×250 mm, ISBN 978-83-65880-44-4

 

Stefan Adam Zamoyski był potomkiem jednego z najznamienitszych polskich rodów, który dał krajowi m.in. kanclerza i hetmana wielkiego koronnego z czasów panowania Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy – Jana Zamoyskiego (1542–1605).

 

Spadkobierca tak wspaniałych tradycji dopisał do historii rodu, i najnowszych dziejów Polski, niejedną znaczącą kartę. Ziemianin, sam piszący o sobie „rolnik”, w chwili wojennej potrzeby, w latach 1939–1945, służył Ojczyźnie w mundurze na wyjątkowych, wymagających specjalnych kwalifikacji, posterunkach, m.in. jako adiutant premiera rządu RP na uchodźstwie i naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego.

 

Będąc formalnie tylko rotmistrzem (odpowiednikiem kapitana), był – ze względu na stanowisko i zaufanie, jakim cieszył się u gen. Sikorskiego – dopuszczany do najbardziej poufnych spraw. Wśród jego rozmówców znajdowali się ludzie z alianckiego politycznego i wojskowego świecznika – Polacy, Brytyjczycy, Amerykanie. Analiza pracy Zamoyskiego w Londynie, a później na placówce w Waszyngtonie, to świadectwo jego starań, by – w warunkach pogarszającej się koniunktury międzynarodowej – stać, do końca, na straży sprawy niepodległości Polski.