Nowości wydawnicze: „Metryka Koronna nr 8. Liber intitulatus Varsavia, Boleslai, Conradi, Janussi et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526”

Nowości wydawnicze: „Metryka Koronna nr 8. Liber intitulatus Varsavia, Boleslai, Conradi, Janussi et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526”

Metryka Koronna nr 8. Liber intitulatus Varsavia, Boleslai, Conradi, Janussi et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526, wyd. Anna Salina i Inga Stembrowicz, s. 300, ISBN 978-83-65880-12-3

Liber intitulatus: Varsavia Boleslai, Conradi, Janussii et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526 to księga Metryki Koronnej o szczególnym charakterze. Tom o sygn. MK 8, przechowywany wraz z innymi księgami Metryki Koronnej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, został przypisany do serii Metryki Mazowieckiej, mimo że formalnie do niej nie należy. Powstał bowiem już po inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Królestwa Polskiego, jako wypis z rejestrów czynności prawnych z lat 1471–1526, dokonanych za panowania książąt mazowieckich: Bolesława V (1471–1488), jego brata Konrada III Rudego (1462–1503), żony Konrada – Anny Radziwiłłówny (w czasie jej regencji w latach 1503–1518), ich synów Stanisława (1503–1524) i Janusza III (1503–1526) oraz córki Anny (1526), ostatniej przedstawicielki rodu. To z zawartości księgi, chociaż sporządzonej w kancelarii koronnej, wynika jej przynależność do Metryki Mazowieckiej. Tytuł metryki wiąże się z jej kancelaryjną sygnaturą: Varsauia, odnotowaną przez Stefana Kazimierza Hankiewicza w inwentarzu Metryki Koronnej z XVII w.

(fragm. wstępu)