Nowości wydawnicze: „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXV, nr 3, 2018

Nowości wydawnicze: „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXV, nr 3, 2018

Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXV, nr 3/2018, 23,5 cm, ss. 213, ISSN 0023-5903

Nowy numer „Kwartalnika Historycznego” zawiera dwa obszerne i interesujące artykuły nowożytne. Paweł Szadkowski podjął się porównania polskich i hiszpańskich traktatów wojskowych i spróbował określić, na ile ujmowały one zjawiska w dziedzinie wojskowości nowożytnej, określane jako rewolucja militarna. Jaśmina Korczak-Siedlecka (Kurczewska) zastosowała w praktyce badawczej kategorię honoru do sporów toczonych w środowisku chłopów – rybaków mieszkających na przełomie XVI i XVII w. na Mierzei Wiślanej. Sylwia Kuźma-Markowska przedstawiła sposoby mobilizowania amerykańskiej opinii publicznej po 1918 r. do pomocy charytatywnej na rzecz mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza dzieci. Radosław Budzyński przypomniał zapomniane listy historyka barona Gustawa Manteuffla do redakcji lwowskiej „Kwartalnika Historycznego”.

W dziale artykułów recenzyjnych znajdujemy rozprawę Anny Pomierny-Wąsińskiej o początkach komun w miastach Włoch średniowiecznych oraz Przemysława Wiszewskiego o książce Andrzeja Pleszczyńskiego na temat oglądu Polski i Polaków przez Niemców we wczesnym średniowieczu.

W zeszycie prezentujemy poza tym 12 recenzji, w tym kilka napisanych przez autorów zagranicznych (Elmantas Meilus, Michael G. Müller, Jan Surman). Część omówień dotyczy książek traktujących o wydarzeniach roku 1918 w Europie.

Numer wieńczą dwa wspomnienia poświęcone śp. Prof. Barbarze Grochulskiej i śp. Prof. Edwardowi Potkowskiemu.