Nabór wniosków na stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów