Możliwość dodruku „Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku”

Możliwość dodruku „Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku”

W 2018 r. Polska Akademia Umiejętności wraz z Archiwum Nauki PAN wydała Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku (red. M. Czeppe, Kraków 2018, PAU Archiwum Nauki PAN i PAU, ‘W służbie nauki’, nr 29, ss. 140, ilustracje). Książka zawiera m. in. pamiętnik Rostworowskiego z lat dziecinnych i młodzieńczych Ścieżki trawą porosłe oraz przykłady Jego twórczości graficznej. Autorami opracowania są Jerzy Wyrozumski, Maria Czeppe, Irena Homola-Skąpska, Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, Andrzej Link-Lenczowski, Marek Rostworowski, Emanuel Mateusz Roztworowski, Joanna Laskosz.

Nakład woluminu został już właściwie wyczerpany. Dodruk byłby możliwy, jeśli zebrałoby się 50 chętnych do zakupu. Cena przewidywana 18 zł. Zainteresowanych uprzejmie prosimy o wiadomość na adres poczty elektronicznej: czeppe@ih.pan.krakow.pl