List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

„Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem; ale przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba; nie ma on powabu, tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami.“ — Jan Śniadecki

Źródło: Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego, t. 3, Wilno 1818, s. 205.

 

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji zawieszenia
obowiązkowej matury z matematyki

 

My, niżej podpisani dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk z niedowierzaniem przyjęliśmy propozycję zawartą w raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki.

Polskie społeczeństwo ciągle jeszcze nie podniosło się po szkodach, jakie życiu społecznemu i gospodarczemu wyrządziła podjęta w 1984 r. decyzja o usunięciu matematyki z listy przedmiotów obowiązkowych. Kilkudziesięcioletnia przerwa w poważnym nauczaniu tego przedmiotu doprowadziła do głębokiego kryzysu , z którego wychodzenie jest teraz bolesnym i trudnym procesem, także z powodu obniżenia ogólnego poziomu kultury matematycznej w społeczeństwie.

Świat idzie szybko do przodu, rozwijają się i zmieniają koncepcje na temat tego jak i czego uczyć w szkole publicznej, jeśli chodzi o matematykę. To zrozumiałe i taka dyskusja jest w Polsce potrzebna. Obniżenie rangi wykształcenia matematycznego w żadnym stopniu nie przyczyni się jednak do rozwiązania problemu, przed którym stoimy.

Matematyka pozostaje cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość.

 

Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Jacek Kuźnicki, były dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Iwona Stanisławska, Centrum Badań Kosmicznych PAN
Krzysztof Galos, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
Roman Puźniak, Instytut Fizyki PAN
Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN
Marianna Czaplicka, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Paweł Zięba, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Waldemar Świdziński, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Jacek Koronacki, dyrektor (do 28 lutego br., później pracownik) Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN
Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN
Ewa Słaby Instytut Nauk Geologicznych PAN
Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN
Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Łukasz Stettner, Instytut Matematyczny PAN
Piotr Życki, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Bożena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Sebastian Tarcz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Jan Marcin Więsławski, Instytut Oceanologii PAN
Konrad Wołowski, Instytut Botaniki PAN
Marek Jeżabek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Wacław Dziurzyński, Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Adam Liebert, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
Marek Potrzebowski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN
Sławomir Zadrożny, Instytut Badań Systemowych PAN
Marcin Opałło, Instytut Chemii Fizycznej PAN
Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Teodozja Rzeuska, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Andrzej Jeżowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN
Mariusz Piskuła, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Lech W. Szajdak, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Małgorzata Witko, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN
Cezary Stawiński, Instytut Agrofizyki PAN
Celina Nowak, Instytut Nauk Prawnych PAN
Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN