Konferencja „The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”

Konferencja „The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”

W dniach 16-17 listopada br. w Instytucie Historii PAN w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages. Konferencja stanowi integralną część projektu badawczego, którego celem jest przygotowanie krytycznej edycji kodeksu epistolarnego Jana Kapistrana z lat 1451-1456. W maju 1451 r. Jan Kapistran (1386-1456) wkroczył do Austrii, rozpoczynając swoją sześcioletnią misję, która objęła ziemie niemieckie, czeskie, polskie i węgierskie. Głównym celem jego działalności była konfrontacja z czeskim husytyzmem, a zarazem promocja franciszkańskiej reformy obserwanckiej na północ od Alp. Misja Kapistrana dotykała różnych problemów życia politycznego i religijnego odwiedzanych terenów. Obok intensywnej działalności kaznodziejskiej przyszło mu pełnić funkcję papieskiego dyplomaty zabiegającego o jedność łacińskiego chrześcijaństwa, a także reformatora zakładającego nowe wspólnoty franciszkańskich obserwantów. Kapistran był charyzmatycznym kaznodzieją porywającym tłumy słuchaczy, wiele miejscowości zabiegało o jego przyjazd, a jeszcze liczniejsze grono osób duchownych i świeckich starało się nawiązać z nim osobisty kontakt. Spuścizną pisarską misji Kapistrana z lat1451-1456 jest kilkaset listów, z których znacząca część zachowała się w oryginale w Capestrano. Łacińsko-angielska edycja tych listów jest przygotowana przez międzynarodową grupę historyków i filologów z Włoch, Niemiec, Czech, Węgier, Francji i Polski pod kierunkiem prof. Letizii Pellegrini. Polska część projektu jest realizowana w Instytucie Historii PAN przez zespół, którym kieruje prof. Paweł Kras.
W konferencji będzie uczestniczyło 14 referentów zagranicznych i 5 polskich, którzy w swoich wystąpieniach przedstawią różne zagadnienia związane z misją Jana Kapistrana, jej genezą, organizacją, przebiegiem i efektami.

Pliki do pobrania: