Konferencja geografów historycznych w Warszawie

Konferencja geografów historycznych w Warszawie

15–20 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się 17. Międzynarodowy Kongres Geografów Historycznych, organizowany wspólnie przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Wydział Geografii i Studiów Regionalny UW.

Około 400 badaczy z 39 krajów z całego świata, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawiło w Warszawie wyniki swoich badań. Wspólnym mianownikiem ich rozmów były przeszłość i przestrzeń. Podczas tygodniowych obrad wygłoszono, na około 100 sesjach tematycznych, 365 referatów dotyczących m.in. historii klimatu i środowiska, gospodarki, historii nauki, kartografii, metodologii badań geograficzno-historycznych, osadnictwa, religii i wyznań czy wojskowości. Delegaci mieli również okazję zwiedzić różne zakątki Polski podczas wizyt studyjnych w Łodzi, Warszawie i na Podlasiu. Podczas konferencji młodzi badacze z całego świata mieli również okazję wziąć udział w konkursie na najlepszy poster. Oprócz nagród finansowych przyznawanych m.in. przez wydawnictwo Routledge, w konkursie przyznano również nagrodę główną: półroczny staż w wybranej polskiej instytucji naukowej.

Międzynarodowe Konferencje Geografów Historycznych organizowane są od czterdziestu lat. Za spotkanie założycielskie uznaje się Brytyjsko-Kanadyjskie Sympozjum poświęcone geografii historycznej, które odbyło się w 1975 r. na Queen’s University w Kingston w stanie Ontario. W 2015 r. międzynarodowa konferencja odbyła się w Londynie, zaś kolejna, planowana na 2021 r., odbędzie się w Rio de Janeiro.

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia – oprócz zdjęć z konferencji (relacja fotograficzna w załączniku) zamieszczamy również refleksje uczestników publikowane w Internecie pod hasłem #ichg2018.

 

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: http://ichg2018.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/119/2018/04/ICHG_2018_programme.pdf

Pliki do pobrania: