Komunikat Dyrektora IH PAN

Komunikat Dyrektora IH PAN

Z przykrością stwierdziłem, że w tekście sprawozdania z działalności IH PAN za 2018 r. błąd techniczny spowodował błędne przypisanie tematu badawczego realizowanego przez jednego z pracowników.

Skorygowane sprawozdanie dostępne jest na stronie www IH PAN w zakładce „Badania Naukowe – Sprawozdania roczne”.

Wszystkich dotkniętych tym błędem bardzo przepraszam.

Dyrektor IH PAN
Wojciech Kriegseisen