Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec laureatami Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec laureatami Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów – prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981–1987 i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Do 1. edycji, obejmującej publikacje naukowe wydane w latach 2016–2017, nadesłano 22 zgłoszenia. Kapituła, pod przewodnictwem dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Jana Święcha, wybrała do drugiego etapu 5 książek. Ostatecznie z uwagi na wysoki poziom publikacji postanowiła docenić wartość nominowanych publikacji i zgodnie z regulaminem nagrodzić troje autorów.

Nagrodę główną przyznano dr hab. prof. IH PAN Joannie Nalewajko-Kulikov za książkę Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), wyd. IH PAN.

Drugą nagrodę otrzymał dr hab. Grzegorz Krzywiec, autor książki Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905–1914), wyd. IH PAN.

Ostatnią z laureatek – Agnieszkę Żółkiewską – nagrodzono za publikację Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP, wyd. ŻIH.

Więcej informacji na stronie: Laureaci Nagrody.

Laureatom serdecznie gratulujemy!