Jest dodruk! Możliwość zakupu książki „Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku”

Jest dodruk! Możliwość zakupu książki „Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku”

W 2018 r. Polska Akademia Umiejętności wraz z Archiwum Nauki PAN wydała Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku (red. M. Czeppe, Kraków 2018, PAU Archiwum Nauki PAN i PAU, ‘W służbie nauki’, nr 29, ss. 140, ilustracje). Książka zawiera m. in. pamiętnik Rostworowskiego z lat dziecinnych i młodzieńczych Ścieżki trawą porosłe oraz przykłady Jego twórczości graficznej. Autorami opracowania są Jerzy Wyrozumski, Maria Czeppe, Irena Homola-Skąpska, Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, Andrzej Link-Lenczowski, Marek Rostworowski, Emanuel Mateusz Rostworowski, Joanna Laskosz.

Nakład woluminu został już właściwie wyczerpany, ale zainteresowanie publikacją jest spore i udało się uzyskać dodruk. Cena wynosi 18 zł, a zakupu można dokonać zamawiając pod adresem: wydawnictwo@pau.krakow.pl. Zainteresowanym wydawnictwo wysyła nie obciążając kosztami przesyłki (w Polsce).