Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN – Ustawa 2.0

Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN – Ustawa 2.0

Wrocław–Warszawa–Kraków, 12.06.2018

 

Do Dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Dotyczy wprowadzenia ustawowych stawek minimalnych dla pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk i zapewnienia środków budżetowych na ten cel

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z procedowaniem przez Sejm Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (druk sejmowy 2446) społeczny ruch pracowników instytutów funkcjonujący od 2010 r. pod nazwą Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN ponowił starania o wprowadzenie do ustawy zapisu gwarantującego ustalanie stawek minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w instytutach PAN na zasadach takich samych jak dla pracowników uczelni wyższych.

Stosowna poprawka, której treść przekazujemy w załączeniu, została zgłoszona na posiedzeniu Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w dniu 29 maja b.r. przez Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego. Treść poprawki wraz z uzasadnieniem jest też dostępna na stronie internetowej (http://www.ioi.pan.pl/images/poprawka_do_art_137.pdf). Skierowaliśmy listy z prośbą o poparcie i pilne oszacowanie kosztów wprowadzenia proponowanej poprawki dla budżetu państwa do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Finansów, a także do posłów. Drugie czytanie projektu ustawy (druk 2446) jest zaplanowane na najbliższe posiedzenie Sejmu (14–15.06.2018).

Będziemy wdzięczni za poparcie proponowanej poprawki. Prosimy też o przekazanie informacji o podjętych działaniach pracownikom Państwa Instytutów.

Z wyrazami szacunku, Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN
prof. dr hab. Janusz Boratyński, Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
dr Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
dr hab. Lidia Karabon, prof. nadzw. Inst. Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Wrocław
prof. dr hab. Michał Kokowski, Instytut Historii Nauki PAN, Kraków
dr Magdalena Kotowska, Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
dr hab. Jolanta Łukasiewicz, prof. nadzw. Inst. Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Wrocław
mgr Ariadna Masłowska-Nowak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
dr hab. Marian Srebrny, prof. nadzw. Inst. Podstaw Informatyki PAN, Warszawa