Informacja dla Pracowników Naukowych IH PAN

Informacja dla Pracowników Naukowych IH PAN

Urzędy skarbowe rozpoczęły weryfikację zasadności przyznawania wartości procentowej, od której liczone są dla pracownika naukowego koszty uzyskania przychodu 50%. W związku z tym proponujemy, aby każdy pracownik naukowy przy składaniu rocznego rozliczania PIT dołączył wykaz swoich publikacji i prac złożonych do druku, ewentualnie wygłoszonych referatów w 2018 r. Być może zapobiegnie to długotrwałej procedurze wszczynanej przez urzędy skarbowe w celu sprawdzania tych informacji.