Library Acquisitions:
1.01.–31.03.2018


II.14271   Katalog on-line
Accessus ad auctores : Medieval Introductions to the Authors (Codex latinus monacensis 19475) / edited and translated by Stephen M. Wheeler.

Kalamazoo : Medieval Institute Publications, Western Michigan University, copyright 2015. – XV, 279, [1] strona ; 24 cm.
(TEAMS Secular Commentary Series)
ISBN 978-1-58044-189-6 pbk. : alk. paper

    II.14278   Katalog on-line
Affective communities in world politics : collective emotions after trauma
/ Emma Hutchison. – First published 2016.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, � 2016. – XVIII, 350 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Cambridge Studies in International Relations ; 140)
ISBN 978-1-107-09501-4 Hardback

    I.10710   Katalog on-line
Against immediate evil : American internationalists and the four freedoms on the eve of World War II
/ Andrew Johnstone. – First published 2014 by Cornell University Press.
Ithaca ; London : Cornell University Press, copyright 2014. – IX, [3], 228 stron ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-5325-0 cloth : alk. paper

    II.14268   Katalog on-line
Aleksander Czo�owski 1865-1944 : luminarz lwowskiej kultury
/ Iwona Zima.
Gdynia : Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, 2011. – 358 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7722-105-1

    I.10694   Katalog on-line
Alexander the Great in the Middle Ages : transcultural perspectives
/ edited by Marcus Stock.
Toronto : University of Toronto Press, 2016. – X, 281 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4426-4466-3 bound

    I.8635/128   Katalog on-line
Anatomia rewolucji : narodziny ruchu spo�ecznego “Solidarno��” w 1980 roku
/ Tomasz Koz�owski ; Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 471, [1] s. : 1 il. ; 21 cm.
(Monografie ; t. 128)
ISBN 978-83-8098-239-0

    B.111 – Vol. 43 (2017)   Katalog on-line
Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento.

Bologna : Societ� editrice il Mulino, 1976-. – 25 cm.

    II.14238   Katalog on-line
Antropologia donosu
/ redakcja naukowa Jaros�aw Syrnyk, Robert Klementowski.
Wroc�aw ; Warszawa : Oddzia� Instytutu Pami�ci Narodowej – Komisji �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroc�awiu, 2017. – 223, [1] strona ; 24 cm.
(Inne Strony Historii)
ISBN 978-83-8098-156-0

    B.201 – Vol. 14 (2016)   Katalog on-line
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
/ [Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia� w Rzeszowie].
Rzesz�w : IPN – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004-. – 24 cm.

    II.13817/21   Katalog on-line
Arabskie obl�enia Konstantynopola w VII-VIII wieku : rzeczywisto�� i mit
/ B�a�ej Cecota.
��d� : Wydawnictwo Uniwersytetu ��dzkiego, 2015. – VI, 208 s. ; 24 cm.
(Byzantina Lodziensia : seria wydawnicza Katedry Historii Bizancjum U� ; 21)
ISBN 978-83-7969-904-9; b��dny 97883796990409
ISBN 978-83-7969-905-6 e-ISBN

    C.71 – Vol. 84 (1993)   Katalog on-line
Archiv f�r Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht : internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen : im Auftrag des Vereins f�r Reformationsgeschichte und der American Society for […]

[S.l.] : G�tersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1972-. – 23 cm.

    C.71 – Vol. 85 (1994)   Katalog on-line
Archiv f�r Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht : internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen : im Auftrag des Vereins f�r Reformationsgeschichte und der American Society for […]

[S.l.] : G�tersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1972-. – 23 cm.

    C.71 – Vol. 88 (1997)   Katalog on-line
Archiv f�r Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht : internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen : im Auftrag des Vereins f�r Reformationsgeschichte und der American Society for […]

[S.l.] : G�tersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1972-. – 23 cm.

    A.310 – Vol. 108 (2017)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko�cielne : organ o�rodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
/ [Stanis�aw Librowski, red. nacz.].
Lublin : O�rodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    II.14311/13   Katalog on-line
Arm�e et technologie : de l’application des techniques ancestrales et traditionnelles aux d�veloppements futurs : actes du Symposium 2004.

Pully : Centre d’histoire et de prospective militaires, 2006. – 571, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Travaux d’histoire militaire et de pol�mologie ; t. 13)
ISBN b��dny 2-8280-0002-7

    I.10705   Katalog on-line
Autorytety parlamentarne : wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku
/ Urszula �widerska-W�odarczyk. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 173, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 22 cm.
ISBN 978-83-7666-555-9

    II.14244   Katalog on-line
Becoming bourgeois : love, kinship, and power in provincial France, 1670-1880
/ Christopher H. Johnson. – First published 2015 by Cornell University Press.
Ithaca ; London : Cornell University Press, copyright 2015. – VIII, [4], 325 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-5398-4 cloth : alk. paper

    II.14259   Katalog on-line
Before Boas : the genesis of ethnography and ethnology in the German Enlightenment
/ Han F. Vermeulen.
Lincoln ; London : University of Nebraska Press, � 2015. – XXIII, [3], 718 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Critical Studies in the History of Anthropology)
ISBN 978-0-8032-5542-5 hardback: alk. paper

    C.203 – Vol. 23(2016), z.1-2   Katalog on-line
Belaruski Gistary�ny Agl�d : [navukovy �asopis].

Mensk : [s.n.], 1994-. – 22 cm.

    II.14228   Katalog on-line
Bitwa pod Gorlicami : studia z perspektywy stulecia
/ pod redakcj� Jaros�awa Centka, S�awomira Ku�acza, Kamila Rusza�y.
Gorlice : Urz�d Miejski : Gorlickie Centrum Kultury, 2015. – 257 s., [6] s. tabl. z�o�. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63374-34-1

    I.10721   Katalog on-line
Bitwa pod M�twami 1666 : historia i pami��
/ pod redakcj� Tomasza �aszkiewicza.
Inowroc�aw : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia�, 2017. – 201 s. : il. (g�. kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-932403-8-8

    I.10722   Katalog on-line
Breaking empires, making nations? : the First World War and the reforging of Europe
/ Richard Butterwick-Pawlikowski, Quincy Cloet, Alex Dowdall (editors).
Warsaw : College of Europe, Natolin Campus : Natolin European Centre, 2017. – 319 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-63128-22-7 COE hardback
ISBN 978-83-64118-89-0 CEN hardback

    II.14279   Katalog on-line
Bride ales and penny weddings : recreations, reciprocity, and regions in Britain from the sixteenth to the nineteenth centuries
/ R. A. Houston. – First edition published in 2014.
Oxford ; New York : Oxford University Press, � 2014. – XVIII, [2], 239 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-968087-0

    II.13817/11   Katalog on-line
Byzantina Europaea : ksi�ga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi
/ red. Maciej Kokoszko i Miros�aw J. Leszka.
��d� : Wydawnictwo Uniwersytetu ��dzkiego, 2007. – 572 s., [16] s. tabl., [3] k. tabl. ; 25 cm.
(Byzantina Lodziensia ; 11)
ISBN 978-83-7525-165-4

    II.13817/22   Katalog on-line
Byzantium and the Arabs : the encounter of civilizations : from sixth to mid-eighth century
/ edited by Teresa Woli�ska and Pawe� Filipczak ; translated by Jerzy Gaszewski, �ukasz Gaszewski, Artur M�karski, Karolina Wodarczyk, Micha� […]
��d� : Wydawnictwo Uniwersytetu ��dzkiego, cop. 2015. – VIII, 614, [6] s. : il. (g�. kolor.) ; 24 cm.
(Byzantina Lodziensia ; no 22)
ISBN 978-83-7969-902-5
ISBN 978-83-7969-903-2 e-ISBN

    II.14257   Katalog on-line
The Catholic enlightenment : the forgotten history of a global movement
/ Ulrich L. Lehner.
New York : Oxford University Press, 2016. – [8], 257 s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-023291-7 (cloth : alk. paper)

    II.10512/42   Katalog on-line
Catholicism and the Great War : religion and everyday life in Germany and Austria-Hungary, 1914-1922
/ Patrick J. Houlihan. – First paperback edition 2017.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – XIII, 287 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare ; 42)
ISBN 978-1-107-03514-0 Hardback
ISBN 978-1-108-44602-0 Paperback

    II.14306/10   Katalog on-line
Central Europe through the lens of language and politics: on the sample maps from the Atlas of language politics in modern Central Europe
/ Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi and Catherine Gibson (eds.) ; [autorzy: Emmanuel Brunet-Jailly […]
Sapporo : Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, 2017. – viii, 103 [1] stron, : mapy kolorowe ; 26 cm.
(Slavic Eurasia Papers = Surabu Yu-rashia Senta ; 10)
ISBN 978-4-938637-91-0

    I.10717   Katalog on-line
Charles I and the people of England
/ David Cressy. – First published in paperback 2018.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2018. – [10], 447 stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-870829-2 Hbk.
ISBN 978-0-19-870830-8 Pbk.

    II.14299   Katalog on-line
Ciernist� drog� : wychowanie narodowe dzieci i m�odzie�y ukrai�skiej w Galicji i II Rzeczypospolitej (1848-1939)
/ Mariya Chepil.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011. – 444 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62025-10-7

    II.14313/10   Katalog on-line
Cistercian lay brothers : twelfth-century usages with related texts : Latin text with concordance of Latin terms, English translations and notes
/ edited by Chrysogonus Waddell.
Brecht : Citeaux, � 2000. – 232 strony ; 25 cm.
(Citeaux : studia et documenta ; vol. 10)
ISBN 90-805439-3-4

    I.10718/1   Katalog on-line
Credibility in Elizabethan and early Stuart military news
/ by David Randall. – First issued in paperback in 2015.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2015. – XI, 235 stron ; 24 cm.
(Political and Popular Culture in the Early Modern Period ; No. 1)
ISBN 978-1-138-66369-5 pbk
ISBN 978-1-85196-956-2 hbk

    II.14314   Katalog on-line
Cywilizacja : szkice z dziej�w poj�cia w XVIII i XIX wieku
/ Bartosz Dzia�oszy�ski. – Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 321, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3283-5 druk
ISBN 978-83-235-3299-6 e-pub
ISBN 978-83-235-3291-0 pdf online
ISBN 978-83-235-3307-8 mobi

    II.14304   Katalog on-line
Czas ziemia�stwa : koniec XIX wieku – 1945
/ [wyb�r i opracowanie tekst�w: Anna Richter].
Warszawa : O�rodek Karta, 2017. – 293, [3] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64476-92-1

    II.14298   Katalog on-line
Czerwony g��d
/ Anne Applebaum ; prze�o�y�y Barbara Gadomska i Wanda Gadomska.
Warszawa : Wydawnictwo Agora, � copyright 2018. – 485, [3] strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-268-2614-6

    II.14275   Katalog on-line
Demon possession in Anglo-Saxon England
/ Peter Dendle.
Kalamazoo : Medieval Institute Publications. Western Michigan University, copyright 2014. – XVI, 304 strony ; 24 cm.
ISBN 978-1-58044-169-8 clothbound : alk. paper

    I.10706/1   Katalog on-line
Deputaci Trybuna�u Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 1, 1578-1620
/ opracowa� Henryk Gmiterek. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej, 2017. – 323, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-530-6 ca�o��
ISBN 978-83-7666-531-3 cz�� I

    I.10706/2   Katalog on-line
Deputaci Trybuna�u Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 2, 1621-1660
/ opracowa� Dariusz Kupisz. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej, 2017. – 330, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-530-6 ca�o��
ISBN 978-83-7666-532-0 cz�� II

    I.10706/3   Katalog on-line
Deputaci Trybuna�u Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 3, 1661-1700
/ opracowa� Leszek Andrzej Wierzbicki. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej, 2017. – 322, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-530-6 ca�o��
ISBN 978-83-7666-533-7 cz�� III

    I.10706/4   Katalog on-line
Deputaci Trybuna�u Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 4, 1701-1750
/ opracowa� Wies�aw Bondyra. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej, 2017. – 409, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-530-6 ca�o��
ISBN 978-83-7666-534-4 cz�� IV

    I.10706/5   Katalog on-line
Deputaci Trybuna�u Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 5, 1751-1794
/ opracowa� Jerzy Ternes. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej, 2017. – 359, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-530-6 ca�o��
ISBN 978-83-7666-535-1 cz�� V

    II.13817/28   Katalog on-line
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Cz. 3, Ab ovo ad I�I�I”I�. Jajka mleko i produkty mleczne w medycynie i sztuce kulinarnej (I-VII w.)
/ Zofia Rze�nicka, Maciej Kokoszko.
��d� : Wydawnictwo Uniwersytetu ��dzkiego, cop. 2016. – VI, 263, [1] s. ; 24 cm.
(Byzantina Lodziensia ; 28)
ISBN 978-83-8088-478-6
ISBN 978-83-8088-479-3 (e-ISBN)

    II.14254/6   Katalog on-line
Dimitrie Cantemir, Salvation of the sage and ruin of the sinful world
/ by Ioana Feodorov ; with a contribution on the Arabic edition and English translation by Yulia Petrova ; with an introduction by Virgil C�ndea.
Leiden ; Boston : Brill, copyright 2016. – XIX, 494 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
(Texts and Studies in Eastern Christianity, 2213-0039 ; vol. 6)
ISBN 978-90-04-29061-7 hardback

    II.14270   Katalog on-line
Disknowledge : literature, alchemy, and the end of humanism in renaissance England
/ Katherine Eggert.
Philadelphia : Penn – University of Pennsylvania Press ; [Washington] : published in cooperation with Folger Shakespeare Library, copyright 2015. – [10], 351 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-8122-4751-0

    II.14253   Katalog on-line
Dressing for the culture wars : style and the politics of self-presentation in the 1960s and 1970s
/ Betty Luther Hillman.
Lincoln ; London : University of Nebraska Press, � 2015. – XXIV, [2], 252 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-8032-6975-0 cloth : alk. paper

    I.9842/4   Katalog on-line
Drogi duchowe staros�deckich klarysek w XVII wieku
/ wyda� i oprac. Janusz Kr�likowski.
Tarn�w : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, cop. 2010. – 334 s. ; 21 cm.
(S�decka G�ra Tabor ; 4)
(Archiwum Klarysek w Starym S�czu ; 1)
ISBN 978-83-7332-817-4

    III.3325   Katalog on-line
Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty spo�eczne, gospodarcze, o�wiatowe i kulturalne
/ pod redakcj� Tomasza Osi�skiego i Mariusza Mazura ; Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. […]
Lublin : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia�, 2017. – 671, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-241-3

    II.14073/3   Katalog on-line
Dzienniki. T. 3, 1916-1919
/ Micha� R�mer ; weryfikacja z r�kopisem Jan Sienkiewicz, Zbigniew Solak ; wyb�r fragment�w do druku Jan Sienkiewicz. – Wydanie I.
Warszawa : O�rodek Karta, 2018. – 848, [1] strona ; 24 cm.
(�wiadectwa XX Wiek. Polska)
ISBN 978-83-65979-05-6 (tom 3)
ISBN 978-83-64476-79-2 (komplet)

    II.14289   Katalog on-line
Ekspozycje nowoczesno�ci : wystawy a do�wiadczenie proces�w modernizacyjnych w Polsce (1821-1929)
/ red. Ma�gorzata Litwinowicz-Dro�dziel, Iwona Kurz, Pawe� Rodak.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 446 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-429-3

    II.14297   Katalog on-line
Elity i przedstawiciele spo�eczno�ci �ydowskiej podczas II wojny �wiatowej
/ pod redakcj� Martyny Gr�dzkiej-Rejak i Aleksandry Namys�o ; Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Krak�w ; Katowice ; Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 565 stron ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-346-5

    B.205 – Vol. 17 (2017)   Katalog on-line
Folia Toruniensia
/ Wojew�dzka Biblioteka Publiczna i Ksi��nica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu.
Toru� : Wojew�dzka Biblioteka Publiczna i Ksi��nica Miejska im. M. Kopernika, 2000-. – 24 cm.

    I.10731/5   Katalog on-line
Foreign drums beating : transnational experiences in early modern Europe
/ edited by Bj�rn Fors�n and Mika Hakkarainen.
Helsinki : Finnish Society for Byzantine Studies, 2017. – 188 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Acta Byzantina Fennica, 1458-7017 ; 5 (N.s))
ISBN 978-952-93-9965-9

    I.10712   Katalog on-line
Forging a multinational state : state making in imperial Austria from the Enlightenment to the First World War
/ John Deak.
Stanford : Stanford University Press, � 2015. – XII, [5], 355 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Stanford Studies on Central and Eastern Europe)
ISBN 978-0-8047-9557-9 cloth : alk. paper

    II.14290   Katalog on-line
Galicja : studia z dziej�w spo�eczno-gospodarczych
/ pod redakcj� Micha�a Baczkowskiego i Tomasza Kargola.
Krak�w : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 293 s., [6] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-04-2
ISBN 978-83-65080-60-8

    II.14235   Katalog on-line
“Gazeta Kielecka” (1870-1939)
/ Marta Pawlina-Meducka.
Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2017. – 175 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-63477-07-3

    II.14267   Katalog on-line
Godly reading : print, manuscript and puritanism in England, 1580-1720
/ Andrew Cambers. – First paperback edition 2013.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. – XIII, [1], 304 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Cambridge Studies in Early Modern British History)
ISBN 978-0-521-76489-6 Hardback
ISBN 978-1-107-69224-4 Paperback

    III.3337/1   Katalog on-line
G�ttingen : Geschichte einer Universit�tsstadt. Bd. 1, Von den Anf�ngen bis zum Ende des Dreigbsigj�hrigen Krieges
/ hrsg. von Dietrich Denecke und Helga-Maria K�hn.
G�ttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. – XIII, 762 s., [2] k. map z�o�. lu�. : il., mapy ; 25 cm.
ISBN 3-525-36196-3

    III.3337/3   Katalog on-line
G�ttingen : Geschichte einer Universit�tsstadt. Bd. 3, Von der preugbsischen Mittelstadt zur s�dnierders�chsischen Grogbsstadt, 1866-1989
/ hrsg. von Rudolf von Thadden und G�nter J. Trittel unter Mitwirkung von […]
G�ttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. – VII, 952 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 3-525-36198-X

    II.13459/17   Katalog on-line
The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe
/ edited by Oto Luthar.
Leiden ; Boston : Brill, copyright 2016. – IX, 191 stron ; 25 cm.
(Balkan Studies Library, 1877-6272 ; 11)
ISBN 978-90-04-31268-5 hardback : acid-free paper

    II.14302   Katalog on-line
The Great War in Russian memory
/ Karen Petrone.
Bloomington, Ind. : Indiana University Press, cop. 2011. – XV, [3], 385, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Indiana-Michigan Series in Russian and East European Studies)
ISBN 978-0-253-35617-8 (cloth : alk. paper)

    II.14311/12   Katalog on-line
Guerre, arm�es et soci�t�s : actes du Symposium 2002.

Pully : Centre d’histoire et de prospective militaires, 2002. – 587 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Travaux d’histoire militaire et de pol�mologie ; t. 12)
ISBN b��dny 2-8280-0002-7

    II.14283/3   Katalog on-line
Heresy, inquisition and life cycle in medieval Languedoc
/ Chris Sparks. – First published 2014.
York : York Medieval Press, � 2014. – XII, 170 stron ; 25 cm.
(Heresy and Inquisition in the Middle Ages, 2046-8938 ; vol. 3)
ISBN 978-1-903153-52-9

    II.13817/6/1   Katalog on-line
Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998). T. 1
/ Waldemar Ceran.
��d� : Wydaw. Uniwersytetu ��dzkiego, 2001. – 400 s. ; 24 cm.
(Byzantina Lodziensia ; 6)
ISBN 83-7171-474-2

    II.13817/6/2   Katalog on-line
Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998). T. 2
/ Waldemar Ceran.
��d� : Wydaw. Uniwersytetu ��dzkiego, 2001. – S. [5], 402-786 ; 24 cm.
(Byzantina Lodziensia ; 6)
ISBN 83-7171-475-0

    III.2289/4   Katalog on-line
Historia Polski w liczbach. T. 4, Statystyka Polski : dawniej i dzisiaj
/ zesp� redakcyjny: przewodnicz�cy i redaktor g��wny Franciszek Kubiczek, cz�onkowie: Wojciech Adamczewski, Halina Dmochowska, Cezary Kuklo, Cecylia […]
Warszawa : [Zak�ad Wydawnictw Statystycznych], 2017. – 559 stron : ilustracje ; 26 cm.
ISBN 978-83-7027-664-5

    C.115 – Vol. 43(2017), z. 1-2   Katalog on-line
Historick� Geografie
/ Komise pro historickou geografii p�i �stavu �eskoslovensk�ch a sv�etov�ch d�ejin �SAV.
Praha : Komise pro historickou geografii p�i �stavu �eskoslovensk�ch a sv�etov�ch d�ejin �SAV, 1968-. – 20 cm.

    II.14230   Katalog on-line
Historyczne zmiany pokrywy le�nej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zr�wnowa�onego krajobrazu
/ Jan Marek Matuszkiewicz, Jerzy Solon, Anna Kowalska, Jacek Wolski, Andrzej Affek, Marek Deg�rski, Bo�enna […]
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanis�awa Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, cop. 2017. – 402 s., [1] k. tabl. kolor. z�o�. : il. (g�. kolor.) ; 24 cm.
(Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanis�awa Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 259)
ISBN 978-83-61590-66-8

    I.10707   Katalog on-line
The Holocaust and the West German historians : historical interpretation and autobiographical memory
/ Nicolas Berg ; translated and edited by Joel Golb.
Madison ; London : The University of Wisconsin Press, cop. 2015. – X, 334, [2] s. : il. ; 23 cm.
(George L. Mosse Series in Modern European Cultural and Intellectual History)
ISBN 978-0-299-30083-8 e-book
ISBN 978-0-299-30084-5 pbk : alk. paper

    I.10732   Katalog on-line
II wojna �wiatowa : historia, kt�ra nie chce przemin�� : dyskusje o polskim do�wiadczeniu w wieku XX i polityce pami�ci
/ [redaktor prowadz�cy Leszek Zaborowski] ; O�rodek Bada� nad Totalitaryzmami im. Witolda […]
Warszawa : O�rodek Bada� nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 2017. – 174, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-948133-2-1

    II.14265   Katalog on-line
Insurekcja warszawska : (17 i 18 kwietnia 1794 r.)
/ Wac�aw Tokarz.
[Warszawa] : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. p�k. dypl. Mariana Porwita, [2017]. – 288, X stron, [16] kart tablic : ilustracje, errata ; 24 cm + Plan miasta Warszawy wykonany na podstawie planu Bacha z r. 1809 : [1] karta z�o�ona.
(Klasycy Historiografii Wojskowej)
ISBN 978-83-65409-42-3

    II.14307   Katalog on-line
Inter pacem et bellum : Polʹsa i Nimecʹkij orden u XIII – po�atku XV st.
/ Timur Gorba� ; vidpovidalʹnij redaktor M. O. Rudʹ ; Nacionalʹna akademi� nauk Ukraini. Nacionalʹna biblioteka Ukraini imeni […]
Kiiv : Institut rukopisu NBUV, 2017. – 199, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-966-02-8163-9 drukovane vidann�
ISBN 978-966-02-8164-6 elektronne vidann�

    II.14240   Katalog on-line
Internowani na Dolnym �l�sku i Opolszczy�nie : o�rodki odosobnienia podleg�e Okr�gowemu Zarz�dowi Zak�ad�w Karnych we Wroc�awiu (1981-1982)
/ Bart�omiej Perlak.
Wroc�aw : Oddzia� Instytutu Pami�ci Narodowej – Komisji �cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Warszawa, 2017. – 477 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Historia Dolnego �l�ska)
ISBN 978-83-61631-93-4

    II.13817/26   Katalog on-line
An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest
/ Pawe� Filipczak ; translated by Artur M�karski.
��d� : Wydawnictwo Uniwersytetu ��dzkiego, cop. 2015. – XVII, [1], 127, [7] s. ; 24 cm.
(Byzantina Lodziensia ; 26)
ISBN 978-83-7969-661-1
ISBN 978-83-7969-951-3 e-ISBN

    II.14309   Katalog on-line
Inwentarz Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego
/ zestawi� Ludwik Finkel.
Lw�w : nak�. Senatu Akademickiego Uniwersytetu Lwowskiego, 1917 (Lw�w : z I. Zwi�zkowej Drukarni). – XXV, [1], 62, [2] s. : err. ; 24 cm.
(Materya�y do Historyi Uniwersytetu Lwowskiego = Collectanea Historiam Universitatis Leopoliensis Illustrantia ; 1)

    II.14291/1   Katalog on-line
Inwentarz zamku i starostwa o�wi�cimskiego z 1549 roku
/ Jan Krzysztoporski, oprac. Marek Ferenc.
O�wi�cim : Muzeum Zamek, 2017. – 96 stron, [8] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
(Kroniki Zamkowe “Osviecimensis”. Studia i Materia�y do Dziej�w O�wi�cimia ; 1)
ISBN 978-83-65176-30-1

    II.13490/4 Podr.   Katalog on-line
Itinerarium kr�la W�adys�awa III 1434-1444
/ Stanis�aw A. Sroka, Wioletta Zawitkowska. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 133, [3] strony, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellon�w ; t. 4)
ISBN 978-83-65880-13-0

    II.13489/4   Katalog on-line
Itinerarium kr�la W�adys�awa III 1434-1444
/ Stanis�aw A. Sroka, Wioletta Zawitkowska. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 133, [3] strony, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellon�w ; t. 4)
ISBN 978-83-65880-13-0

    II.13646/4 SHG Krak�w   Katalog on-line
Itinerarium kr�la W�adys�awa III 1434-1444
/ Stanis�aw A. Sroka, Wioletta Zawitkowska. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 133, [3] strony, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellon�w ; t. 4)
ISBN 978-83-65880-13-0

    II.13656/4 SHG Pozna   Katalog on-line
Itinerarium kr�la W�adys�awa III 1434-1444
/ Stanis�aw A. Sroka, Wioletta Zawitkowska. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 133, [3] strony, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellon�w ; t. 4)
ISBN 978-83-65880-13-0

    II.14312   Katalog on-line
“Jam z rodu nomad�w” : literatura polsko-tatarska po 1918 roku
/ Grzegorz Czerwi�ski ; Wydzia� Filologiczny Uniwersytetu w Bia�ymstoku.
Bia�ystok : Wydzia� Filologiczny Uniwersytetu w Bia�ymstoku, 2017. – 523 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64081-43-9

    I.10725 Podr.   Katalog on-line
Jan Hus : �ycie, my�l, dziedzictwo
/ redakcja naukowa Pawe� Kras, Martin Nodl. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 337 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65880-09-3

    I.10726   Katalog on-line
Jan Hus : �ycie, my�l, dziedzictwo
/ redakcja naukowa Pawe� Kras, Martin Nodl. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 337 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65880-09-3

    III.3331   Katalog on-line
Jan Sas-Zubrzycki : architekt, historyk i teoretyk architektury
/ Jerzy Wowczak.
Krak�w : Towarzystwo Wydawnicze “Historia iagellonica”, 2017. – 285, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-65080-63-9

    III.3332   Katalog on-line
Jarzmo Ligi �wi�tej? : Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696
/ pod redakcj� Dariusza Milewskiego ; [t�umaczenie: Antoni G�rny].
Warszawa : Muzeum Pa�acu Kr�la Jana III w Wilanowie, cop. 2017. – 320, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Silva Rerum)
ISBN 978-83-63580-88-9

    II.14250/3 SHG Pozna   Katalog on-line
Katalog testament�w mieszka�c�w Brze�cia i Grodna od XVI do pocz�tku XVIII wieku
/ opracowa�a Natallia Sli� ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 78 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 3)
ISBN 978-83-7507-226-6

    II.14204/7   Katalog on-line
Katalog testament�w pozna�skich z drugiej po�owy XVI i z XVII wieku
/ opracowa� Andrzej Karpi�ski ; redakcja naukowa Urszula Augustyniak.
Warszawa : Semper, 2017. – 435 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 7)
ISBN 978-83-7507-243-3

    II.14250/7 SHG Pozna   Katalog on-line
Katalog testament�w pozna�skich z drugiej po�owy XVI i z XVII wieku
/ opracowa� Andrzej Karpi�ski ; redakcja naukowa Urszula Augustyniak.
Warszawa : Semper, 2017. – 435 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 7)
ISBN 978-83-7507-243-3

    II.14204/6   Katalog on-line
Katalog testament�w z krakowskich ksi�g miejskich do 1550 roku
/ opracowa� Jakub Wysmu�ek ; redakcja naukowa Urszula Augustyniak.
Warszawa : Semper, 2017. – 384 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 6)
ISBN 978-83-7507-239-6

    II.14250/6 SHG Pozna   Katalog on-line
Katalog testament�w z krakowskich ksi�g miejskich do 1550 roku
/ opracowa� Jakub Wysmu�ek ; redakcja naukowa Urszula Augustyniak.
Warszawa : Semper, 2017. – 384 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 6)
ISBN 978-83-7507-239-6

    I.10686   Katalog on-line
Katastrofy i wypadki w czasach romantyk�w
/ Marek Bie�czyk.
Warszawa : Instytut Bada� Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 639, [1] strona : ilustracje (g��wnie kolorowe) ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65573-97-1

    II.11645/9 – 9   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materia�y z dziej�w historiografii polskiej po II wojnie �wiatowej
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    II.11644/9 Podr. – 9   Katalog on-line
Klio Polska : studia i materia�y z dziej�w historiografii polskiej po II wojnie �wiatowej
/ red. nauk. Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2004-. – 24 cm.

    III.3333   Katalog on-line
Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i i XVIII wieku : wybrane portrety
/ Aneta Markuszewska.
Warszawa : Muzeum Pa�acu Kr�la Jana III w Wilanowie, 2017. – 211, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Silva rerum)
ISBN 978-83-63580-87-2

    I.10724   Katalog on-line
Konferencja w Wannsee : droga do “Ostatecznego rozwi�zania”
/ Peter Longerich ; prze�o�y� Bartosz Nowacki.
Warszawa : Pr�szy�ski Media, 2018. – 230 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-8123-134-3

    II.14292   Katalog on-line
Konrad Baumgart i pocz�tki sztuki drukarskiej w Gda�sku w XV wieku
/ Zbigniew Nowak.
Gda�sk : “Druk”, 1998. – 206 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-907326-1-0

    II.14300   Katalog on-line
Konspiracja trzech pokole� : Zwi�zek M�odzie�y Polskiej “Zet” i ruch zetowy (1886-1996)
/ Przemys�aw Waingertner. – Wydanie I.
��d� : Wydawnictwo Uniwersytetu ��dzkiego, 2017. – 631, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-746-6
ISBN 978-83-8088-747-3 e-ISBN

    I.10729   Katalog on-line
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
/ z wprowadzeniem Bogumi�a Szmulika i Jaros�awa Szymanka.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 210, [2] strony ; 20 cm.
ISBN 978-83-7666-541-2

    II.14237   Katalog on-line
Ko�ci� katolicki w Polsce rz�dzonej przez komunist�w
/ Rafa� �atka, J�zef Marecki ; Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 152 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-249-9

    II.14229   Katalog on-line
Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany
/ Joanna Plit.
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanis�awa Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2016. – 302 s., [4] s. tabl. z�o�. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanis�awa Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 253)
ISBN 978-83-61590-77-4

    III.3326/5   Katalog on-line
Kresowe rezydencje : zamki, pa�ace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 1, Wojew�dztwo wile�skie
/ Grzegorz R�kowski.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 472 s. : il. kolor ; 34 cm.
(Dopalanie Kres�w ; t. 5)
ISBN 978-83-8098-093-8

    I.10700   Katalog on-line
Kto sieje wiatr… : alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy : wybrane zagadnienia
/ Marek Andrzejewski.
Gda�sk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gda�skiego, 2016. – 283 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7865-456-8

    I.9842/3   Katalog on-line
“Ku ratunkowi memu pokwap si�” : godzinki i inne modlitwy do �wi�tych w polskiej pobo�no�ci XVIII wieku
/ wst�p i oprac. Janusz Kr�likowski.
Tarn�w : Biblos, 2009. – 380 s. ; 21 cm.
(S�decka G�ra Tabor ; 3)
ISBN 978-83-7332-657-6

    II.14245   Katalog on-line
Kunst und Identit�tspolitik : Architektur und Bildk�nste im Prozess der tschechischen Nationsbildung
/ von Michaela Marek.
K�ln : B�hlau Verl., 2004. – VIII, 461 s., [75] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 3-412-14202-6

    I.10690   Katalog on-line
The language of space in court performance, 1400-1625
/ Janette Dillon. – First paperback edition 2015.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XIII, 264 strony : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-88641-3 hardback
ISBN 978-1-316-50532-8 paperback

    II.13043/5   Katalog on-line
Latin at the crossroads of identity : the evolution of linguistic nationalism in the Kingdom of Hungary
/ edited by G�bor Alm�si and Lav �ubari�.
Leiden ; Boston : Brill, copyright 2015. – XI, [3], 312 stron : ilustracje ; 25 cm.
(Central and Eastern Europe : regional perspectives in global context, 1877-8550 ; vol. 5)
ISBN 978-90-04-30017-0 hardback

    C.267   Katalog on-line
Lehahayer : czasopismo po�wi�cone dziejom Ormian polskich
/ pod red. Krzysztofa Stopki.
Krak�w : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2010-. – 24 cm.

    III.3336   Katalog on-line
Lietuviai ir Lietuvos lenkai, Lietuva ir Lenkija 1988-1994 metais
/ Vladas Sirutavi�ius ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 495, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-29-0

    II.10565/[4]   Katalog on-line
Lietuvos Did�iosios Kunigaik�tyst�es ir Maskvos valstyb�es sutartys 1449-1556 metai : �altini�u publikacija
/ sudar�e, pareng�e, vert�e Marius Sirutavi�ius ; Vytauto Did�iojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas.
Kaunas : Vytauto Did�iojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2016. – 307, [1] s. ; 25 cm.
(Lietuvos U�sienio Politikos Dokumentai : XIII-XVIII a.)
ISBN 978-609-467-250-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-647-0 (internetinis)
ISBN 978-609-467-251-4 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-648-7 (spausdintas)

    C.146 – R. 2017, z. 1   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Metra�tis
/ Lietuvos TSR Moksl�u Akademija Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos TSR Moksl�u Akademija Istorijos Institutas, 1971-. – il. ; 22 cm.

    I.7420/19   Katalog on-line
Listy 1947-1976
/ Jerzy Giedroyc, J�zef Wittlin ; opracowali, wst�pem i przypisami opatrzyli Rafa� Habielski i Pawe� K�dziela ; Instytut Dokumentacji i Studi�w nad Literatur� Polsk� Oddzia� Muzeum Literatury im. Adama […]
Warszawa : Biblioteka “Wi�zi”, � copyright 2017. – 608, [8] stron ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 19)
(Biblioteka “Wi�zi”, 0519-9336 ; t. 338)
ISBN 978-83-65424-24-2

    I.7420/18   Katalog on-line
Listy 1959-1982
/ Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki ; opracowa�, wst�pem i przypisami opatrzy� Marek Kornat ; Instytut Dokumentacji i Studi�w nad Literatur� Polsk� Oddzia� Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Association Institut […]
Warszawa : Biblioteka “Wi�zi”, � copyright 2017. – 774, [10] stron ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 18)
(Biblioteka “Wi�zi”, 0519-9336 ; t. 336)
ISBN 978-83-65424-23-5

    II.14282/12   Katalog on-line
Liturgy, books and Franciscan identity in medieval Umbria
/ by Anna Welch.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – X, [2], 270 s. : il. kolor. ; 25 cm.
(The Medieval Franciscans, 1572-6991 ; vol. 12)
ISBN 978-90-04-27883-7 (hardback)
ISBN 978-90-04-30467-3 (e-book)

    II.14284   Katalog on-line
Living with Hitler : liberal democrats in the Third Reich
/ Eric Kurlander.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2009. – XI, [1], 292 s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-11666-3

    I.10248/4   Katalog on-line
Lublin : historia dzielnic : w 700. rocznic� lokacji miasta
/ praca zbiorowa pod redakcj� Jacka Chachaja, Huberta M�cika i Dominika Szulca ; autorzy tomu Wies�aw Bondyra, Jacek Chachaj, Ma�gorzata Domaga�a, Artur Hamryszczak, Kamil […]
Lublin : [Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne], 2017. – 485 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Historia Micra, Historia Magna ; t. 4)
ISBN 978-83-946938-5-5

    I.10696 ZAH   Katalog on-line
Lustracja wojew�dztwa podlaskiego 1602 roku
/ wyda� Micha� Sierba.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017. – XXIX, [1], 115 stron ; 25 cm.
ISBN 978-83-65886-24-8

    II.14288   Katalog on-line
Magic in Western culture : from antiquity to the Enlightenment
/ Brian P. Copenhaver. – First published 2015.
New York : Cambridge University Press, � 2015. – XIV, 600 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-07052-3 hardback

    II.14264   Katalog on-line
Malarze w Warszawie czas�w Stanis�awa Augusta : status, aspiracje, tw�rczo��
/ Aleksandra Bernatowicz.
Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016. – 548 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65630-02-5
ISBN 978-83-65630-41-4

    III.3094/6   Katalog on-line
Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716) : w kr�gu rodziny, polityki i kultury
/ redakcja naukowa Anna Kalinowska, Pawe� Tyszka.
Warszawa : Arx Regia – O�rodek Wydawniczy Zamku Kr�lewskiego w Warszawie – Muzeum, � copyright 2017. – 311, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Zamek Kr�lewski w Warszawie – Muzeum. Studia i Materia�y ; 6)
ISBN 978-83-7022-231-4

    II.14294   Katalog on-line
“Martwa plac�wka” : wspomnienia i korespondencja pos�a Kr�lestwa W�gier w Warszawie 1935-1939
/ Andr�s Hory ; przedmowa: P�l Pritz ; pos�owie: Marek Kornat ; t�umaczenie �kos Engelmayer, Krystyna Goli�ska-Engelmayer ; Instytut […]
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 424 strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-272-7

    II.14308   Katalog on-line
Matematycy polscy w dwudziestoleciu mi�dzywojennym : studium historyczne
/ Ma�gorzata Przenios�o.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011. – 492 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7133-482-5

    I.10720   Katalog on-line
The material letter in early modern England : manuscript letters and the culture and practices of letter-writing, 1512-1635
/ James Daybell. – Transferred to Digital Printing in 2013.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. – XV, 357 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Early Modern Literature in History)
ISBN 978-0-230-22269-4

    I.10695 ZAH   Katalog on-line
Media boundaries and conceptual modelling : between texts and maps
/ �yvind Eide. – First published 2015 by Palgrave Macmillan.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, � 2015. – XIII, 230 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-54457-5

    C.196 – Vol. 20 (2017) z. 1   Katalog on-line
Mediaevalia Historica Bohemica
/ Historick� �stav. �eskoslovensk� akademie v�ed.
Praha : Historick� �stav CSAV, 1991-. – 21 cm.

    II.14242   Katalog on-line
Medicine in First World War Europe : soldiers, medics, pacifists
/ Fiona Reid. – First published 2017.
London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017. – [12], 263 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-4725-1002-0 HB
ISBN 978-1-4725-1324-3 PB

    III.3050/4/1 SHG Maz.   Katalog on-line
Mi�dzy miastem a dworem : badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983 = Between the town and the court : archaeological excavations at the Castle square in Warsaw in 1977-1983. Cz. 1
/ redakcja Zbigniew […]
Warszawa : Muzeum Warszawy, 2017. – 364 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.
(Archeologia Dawnej Warszawy ; t. 4)
ISBN 978-83-65777-28-7
ISBN 978-83-65777-27-0

    III.3050/4/2 SHG Maz.   Katalog on-line
Mi�dzy miastem a dworem : badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983 = Between the town and the court : archaeological excavations at the Castle square in Warsaw in 1977-1983. Cz. 2
/ redakcja Zbigniew […]
Warszawa : Muzeum Warszawy, 2017 + 1 dysk optyczny (CD). – 376 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.
(Archeologia Dawnej Warszawy ; t. 4)
ISBN 978-83-65777-29-4
ISBN 978-83-65777-27-0

    II.14246 Podr.   Katalog on-line
Mi�dzy pragmatyzmem a oczekiwaniami : spo�ecze�stwo, w�adza i samochody w Polsce 1945-1970
/ Hubert Wilk. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 395 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-07-9

    II.14247   Katalog on-line
Mi�dzy pragmatyzmem a oczekiwaniami : spo�ecze�stwo, w�adza i samochody w Polsce 1945-1970
/ Hubert Wilk. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 395 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-07-9

    I.10693/23   Katalog on-line
Migration, settlement and belonging in Europe, 1500-1930s : comparative perspectives
/ edited by Steven King and Anne Winter. – First paperback edition published in 2016.
New York ; Oxford : Berghahn, � 2016. – VIII, 317 stron : ilustracje ; 23 cm.
(International Studies in Social History ; vol. 23)
ISBN 978-1-78238-145-7 hardback
ISBN 978-1-78533-218-0 paperback

    C.286 – Vol. 1 2013   Katalog on-line
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea
/ Sveu�ili�te u Zadaru.
Zadar : Sveu�ili�te u Zadaru., 2013-. – 30 cm.

    C.286 – Vol. 2 (2015)   Katalog on-line
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea
/ Sveu�ili�te u Zadaru.
Zadar : Sveu�ili�te u Zadaru., 2013-. – 30 cm.

    C.286 – Vol. 3 (2016)   Katalog on-line
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea
/ Sveu�ili�te u Zadaru.
Zadar : Sveu�ili�te u Zadaru., 2013-. – 30 cm.

    C.286 – Vol. 4 (2017)   Katalog on-line
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea
/ Sveu�ili�te u Zadaru.
Zadar : Sveu�ili�te u Zadaru., 2013-. – 30 cm.

    III.1062/24 – T. 24   Katalog on-line
Miscellanea Historico-Archivistica
/ Naczelna Dyrekcja Archiw�w Pa�stwowych, Archiwum G��wne Akt Dawnych.
Warszawa ; ��d� : Pa�st. Wydaw. Naukowe, 1985-. – 24 cm.

    C.200 – Vol. 25 (2017), z. 1   Katalog on-line
Modern� Dejiny : sborn�k k dejin�m 19. a 20. stolet�
/ Historick� �stav.
Praha : Historick� �stav AV �R, 1993- – 21 cm.

    II.14310   Katalog on-line
Moje wspomnienia : (1860-1932)
/ Teodor Filipowicz.
Pozna� : nak�ad autora : Sk�. g�. Ksi�garnia J. Dippla, 1933 (Pozna� : Druk. Polska). – XII, 195 s. : portr. ; 24 cm.

    II.14276   Katalog on-line
Morale and the Italian Army during the First World War
/ Vanda Wilcox. – First published 2016.
Cambridge : Cambridge University Press, � 2016. – XI, 226 stron ; 24 cm.
(Cambridge Military Histories)
ISBN 978-1-107-15724-8 Hardback

    III.3330   Katalog on-line
Na wsp�lnej drodze : Krak�w i Budapeszt w �redniowieczu : katalog wystawy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Budapesztu : Krak�w 2017
/ [t�umaczenia: Biuro T�umacze� Lingua Lab (artyku�y i noty katalogowe), […]
Krak�w : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ; Budapeszt : Muzeum Historyczne Budapesztu, 2017. – 366 s. : il. kolor. ; 29 cm.
ISBN 978-83-7577-262-3

    II.14296   Katalog on-line
Nadzorcy : ludzie i struktury w�adzy odpowiedzialni za dzia�ania wobec �rodowisk tw�rczych, naukowych i dziennikarskich
/ pod redakcj� Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka ; Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania […]
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 438, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
(Dziennikarze, Tw�rcy, Naukowcy)
ISBN 978-83-8098-282-6

    II.14315/9   Katalog on-line
Narrative and legislative texts from early Citeaux : Latin text in dual edition with English translation and notes
/ edited by Chrysogonus Waddell.
[Brecht] : Citeaux, 1999. – 524 stron ; 25 cm.
(Citeaux : studia et documenta ; vol. 9)
ISBN 90-805439-1-8

    C.52 – Vol. 128 (2018)   Katalog on-line
Nasza Przesz�o�� : studia z dziej�w Ko�cio�a i kultury katolickiej w Polsce
/ red. Alfons Schletz.
Krak�w : Wydaw. Instytutu Teologicznego Ksi�y Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    II.14234   Katalog on-line
Niemiecka polityka pami�ci wobec ofiar wojny powietrznej
/ Jakub Gortat ; [promotor: A. Kuczy�ski ; recenzenci: Tadeusz Dubicki, Tomasz Pszcz�kowski].
��d� : Uniwersytet ��dzki. Wydzia� Filozoficzno-Historyczny, cop. 2015. – 399 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65348-00-5

    B.149 – Vol. 25, z. 61   Katalog on-line
Niepodleg�o�� i Pami��
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodleg�o�ci, 1994-. – 23 cm.

    II.14286/50   Katalog on-line
Nobilities in Europe in the twentieth century : reconversion strategies, memory culture and elite formation
/ edited by Yme Kuiper, Nikolaj Bijleveld and Jaap Dronkers.
Leuven ; Paris ; Bristol, CT : Peeters, 2015. – VIII, 356 stron : ilustracje ; 26 cm.
(Groningen Studies in Cultural Change ; Vol. 50)
ISBN 978-90-429-3227-2

    I.10709   Katalog on-line
Notes of a plenipotentiary : Russian diplomacy and war in the Balkans, 1914-1917
/ G. N. Trubetskoi ; translated by Elizabeth Saika-Voivod ; edited by Borislav Chernev ; introduction by Eric Lohr.
DeKalb : NIU Press, � 2016. – X, [4], 208 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-87580-726-3 paper

    I.10708   Katalog on-line
Nurse writers of the Great War
/ Christine E. Hallett. – First published 2016.
Manchester : Manchester University Press, copyright 2016. – XVII, 278 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Nursing History and Humanities)
ISBN 978-1-78499-252-1 hardback

    II.14241/5   Katalog on-line
O syberyjskim zes�aniu i rusyfikacji �mudzi
/ Jan Witort ; wst�p, opracowanie i redakcja Wies�aw Caban i Jerzy Szczepa�ski, przy wsp�pracy Zbigniewa W�jcika.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. – 282 s. : il. ; 24 cm.
(Kresy w Polskich Pami�tnikach i Listach (1795-1918) ; t. 5)
ISBN 978-83-286-0017-1

    III.3334/1   Katalog on-line
Obecny stan muzyki we Francji i Italii albo Dziennik podr�y przez owe kraje, podj�tej celem zebrania materia��w dla “Powszechnej historii muzyki” : uzupe�niony o pozostawione w r�kopisie fragmenty w oparciu o wydanie Percy’ego […]

Warszawa : Muzeum Pa�acu Kr�la Jana III w Wilanowie, � 2017. – 510, [1] stron : ilustracje ; 24 cm.
(Silva Rerum)
(Dzienniki podr�y muzycznych / Charles Burney ; 1)
ISBN 978-83-63580-85-8

    A.513/61 – Vol. 61(2017)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    A.512 Podr. – Vol. 61(2017)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    II.14305   Katalog on-line
Ofiary terroru i dzia�a� wojennych 1939-1945 zarejestrowane w ksi�gach zgon�w Urz�du Stanu Cywilnego w Poznaniu
/ �ukasz Jastrz�b, Joanna Lubierska. – Wydanie I.
K�rnik : Polska Akademia Nauk Biblioteka K�rnicka, 2017. – 362, [2] strony ; 25 cm.
ISBN 978-83-85213-64-2

    II.14277   Katalog on-line
The Old English penitentials and Anglo-Saxon law
/ Stefan Jurasinski.
New York : Cambridge University Press, 2015. – XIII, 238 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Legal History)
ISBN 978-1-107-08341-7 Hardback

    C.49 – Vol. 61(2017)   Katalog on-line
Onomastica : pismo po�wi�cone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu
/ [red. nacz. Witold Taszycki].
Wroc�aw : Zak�ad im. Ossoli�skich. Wydawnictwo, 1955-. – 21 cm.

    A.349 – Vol. 66(2017), z. 1   Katalog on-line
Ostkirchliche Studien.

W�rzburg : Augustinus Verlag, 1952-. – 25 cm.

    II.14233/1   Katalog on-line
The Oxford history of Poland-Lithuania. Vol. 1, The making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569
/ Robert Frost.
Oxford : Oxford University Press, 2015. – XXI, [3], 564 s. : il. ; 24 cm.
(Oxford History of Early Modern Europe)
ISBN 978-0-19-820869-3

    II.375/34 – Z. 34 (2017) s.262   Katalog on-line
Pami�tnik Bibljoteki K�rnickiej
/ red. J�zef Grycz.
K�rnik : Biblioteka K�rnicka, 1929-. – 24 cm.

    II.14241/7   Katalog on-line
Pami�tnik Emila Dybowskiego
/ opracowanie, wst�p i przypisy Anna Brus.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. – 182 s : il. ; 24 cm.
(Kresy w Polskich Pami�tnikach i Listach (1795-1918) ; t. 7)
ISBN 978-83-286-0022-5

    II.14263   Katalog on-line
Pa�stwo autorytarne : materia�y uzupe�niaj�ce do wyk�adu specjalizacyjnego “Pa�stwo autorytarne: Druga Rzeczpospolita 1926-1939 na tle pa�stw autorytarnych �wczesnej Europy”
/ W�adys�aw T. Kulesza.
Warszawa : Wydawnictwo “KRAM”, cop. 2010. – 102 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61165-59-0

    II.14251   Katalog on-line
Paradise and hell in Islamic traditions
/ Christian Lange.
New York : Cambridge University Press, 2016. – XVII, 365 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-50637-3 (hardback)
ISBN 978-0-521-73815-6 (paperback)

    II.14256   Katalog on-line
Paradise now : the story of American Utopianism
/ Chris Jennings. – First edition.
New York : Random House, copyright 2016. – XV, 488, [3] strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-0-8129-9370-7

    C.244/8/2017   Katalog on-line
Pars in toto : mniejszo�ci w ci�gu dziej�w
/ pod redakcj� Przemys�awa R�a�skiego, przy wsp�pracy Anny Mazurkiewicz.
Gda�sk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gda�skiego, 2017. – 359 s. : il. ; 24 cm.
(Studia Historica Gedanensia / Instytut Historii. Wydzia� Historyczny Uniwersytetu Gda�skiego, 2081-3309 ; t. 8 (2017))

    I.8635/130   Katalog on-line
Partia z piosenk�, piosenka z parti� : PZPR wobec muzyki rozrywkowej
/ Karolina Bittner ; Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 327, [1] s. ; 22 cm.
(Monografie ; t. 130)
ISBN 978-83-8098-237-6

    III.2048/30   Katalog on-line
Pisma Chaskiela Wilczy�skiego
/ opracowali Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein ; przek�ady Tadeusz Epsztein, Magdalena Siek. – Wydanie 1.
Warszawa : �ydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018. – XXXV, [1], 434 strony ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 30)
ISBN 978-83-61850-44-1 ARG
ISBN 978-83-65254-54-2 �IH

    III.2048/31   Katalog on-line
Pisma Pereca Opoczy�skiego
/ opracowa�a Monika Polit ; przek�ady Daria Boniecka-St�pie�, Agnieszka Jawor-Polak, Micha� Koktysz, Monika Polit, Jacek Sawicki ; konsultacje Ma�gorzata Kordowicz. – Wydanie 1.
Warszawa : �ydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017. – XXXVIII, 491, [1] strona : ilustracje ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 31)
ISBN 978-83-61850-44-1 ARG
ISBN 978-83-65254-46-7 �IH

    III.2048/32   Katalog on-line
Pisma rabina Szymona Huberbanda
/ opracowa�a Anna Cia�owicz ; redakcja naukowa Eleonora Bergman, Anna Cia�owicz ; przek�ady Anna Cia�owicz, Magdalena Siek ; �ydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. – Wydanie 1.
Warszawa : �ydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017. – LII, 344, [1] strona : ilustracje ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 32)
ISBN 978-83-61850-44-1 ARG
ISBN 978-83-65254-45-0 �IH

    I.10703   Katalog on-line
Pogoda w czasach romantyk�w
/ Marta Zieli�ska.
Warszawa : Instytut Bada� Literackich PAN – Wydawnictwo, 2017. – 375, [1] s., [6] k. tabl. kolor. : il. ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65573-61-2

    B.125 – Vol. 30(2018)   Katalog on-line
Polin : a journal of Polish-Jewish studies
/ publ. for the Institute for Polish-Jewish Studies.
Oxford : Basil Blackwell, 1986-. – 24 cm.

    II.14252   Katalog on-line
Politics for a pilgrim church : a Thomistic theory of civic virtue
/ Thomas J. Bushlack.
Grand Rapids, Michigan ; Cambridge, U.K. : William B. Eerdmans Publishing Company, 2015. – VIII, 271 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-8028-7090-2 pbk.: alk. paper

    II.14281   Katalog on-line
The politics of cultural retreat : imperial bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-1867
/ Iryna Vushko.
New Haven ; London : Yale University Press, 2015. – XII, 311 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-300-20727-9

    B.156/15 – Vol. 15 (2017)   Katalog on-line
Polska 1944/45-1989 : studia i materia�y
/ Instytut Historii PAN. Pracownia Dziej�w Polski po 1945 Roku.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 1995-. – 24 cm.

    II.11317/1935 – 1935   Katalog on-line
Polskie Dokumenty Dyplomatyczne
/ Polski Instytut Spraw Mi�dzynarodowych ; red. nacz. W�odzimierz Borodziej.
Warszawa : PISM, 2005-. – 23 cm.

    II.11317/1935   Katalog on-line
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1935
/ redaktor Stanis�aw �erko ; wsp�praca Piotr D�ugo��cki.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Mi�dzynarodowych, 2017. – LIV, 802 strony ; 25 cm.
(Polskie Dokumenty Dyplomatyczne)
ISBN 978-83-64895-86-9

    I.10698   Katalog on-line
Poradnik dyktatora czyli O politycznych zaletach niegodziwo�ci
/ Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith ; przek�ad El�bieta Go��biowska.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Mi�dzynarodowych, 2017. – 374 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-64895-42-5

    I.10701   Katalog on-line
Powszechna Organizacja “S�u�ba Polsce” w wojew�dztwie gda�skim w latach 1948-1955 : edukacja i indoktrynacja m�odzie�y
/ Pawe� �pica.
Gda�sk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gda�skiego, 2017. – 442 s. : il. ; 23 cm.
(Dissertationes Laudatissiamae Universitas Gedanensis)
ISBN 978-83-7865-554-1

    II.14239/13   Katalog on-line
Prawo i bezprawie : Komitet Helsi�ski w Polsce (1982-1990)
/ Patryk Pleskot ; Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia� w Warszawie.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 517 s. ; 25 cm.
(Warszawa Nie?Pokonana ; t. 13)
ISBN 978-83-8098-167-6

    I.10723   Katalog on-line
Prezydent opozycji : kr�tka biografia Jana J�zefa Lipskiego
/ �ukasz Garbal.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 464 stron, [16] stron tablic : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-8098-153-9

    II.14236/1   Katalog on-line
Pro memoria. T. 1, 1948-1952
/ Stefan Wyszy�ski ; redaktor naukowy tomu Pawe� Skibi�ski.
Gniezno : Archidiecezja Gnie�nie�ska ; Warszawa : Archidiecezja Warszawska : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego, copyright 2017. – XXIX, [1], 468, [3] strony : ilustracje ; 25 cm.
(Ko�ci� Katolicki w Dokumentach)
ISBN 978-83-8098-267-3 seria
ISBN 978-83-8098-273-4 tom 1

    II.14236/2   Katalog on-line
Pro memoria. T. 2, 1953
/ Stefan Wyszy�ski ; redaktor naukowy tomu Ewa K. Czaczkowska.
Gniezno : Archidiecezja Gnie�nie�ska ; Warszawa : Archidiecezja Warszawska : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego, copyright 2017. – XIII, [1], 247, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.
(Ko�ci� Katolicki w Dokumentach)
ISBN 978-83-8098-267-3 seria
ISBN 978-83-8098-274-1 tom 2

    I.8635/127   Katalog on-line
Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w �wietle list�w do w�adz centralnych
/ Anna Maria Adamus ; Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 374, [1] strona, [16] stron tablic ; 25 cm.
(Seria Monografie ; t. 127)
ISBN 978-83-8098-146-1

    II.14272   Katalog on-line
Protest and the politics of space and place 1789-1848
/ Katrina Navickas. – First published 2016.
Manchester : Manchester University Press, copyright 2016. – XIV, 332 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-7190-9705-8 hardback

    I.10691   Katalog on-line
Raphael Lemkin and the struggle for the Genocide Convention
/ John Cooper. – First published in 2008 by Palgrave Macmillan.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. – VII, 338 stron ; 23 cm.
ISBN 978-0-230-51691-5 hardback
ISBN 0-230-51691-2 hardback

    I.10713 Podr.   Katalog on-line
Reges et gentes : studia nad dyskursem legitymizuj�cym w�adz� nad wsp�lnotami wyobra�onymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym �redniowieczu (VI-VII w.)
/ Robert Kasperski. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 339 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65880-08-6

    I.10714   Katalog on-line
Reges et gentes : studia nad dyskursem legitymizuj�cym w�adz� nad wsp�lnotami wyobra�onymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym �redniowieczu (VI-VII w.)
/ Robert Kasperski. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 339 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65880-08-6

    III.3335   Katalog on-line
Res sacra miser : dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno�ci
/ Daniel Grinberg, El�bieta Mazur, Gra�yna Pawlak, Maciej Sadowski.
Warszawa : Fundacja im. prof. Moj�esza Schorra, 2015. – 187, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
ISBN 978-83-936384-5-1

    B.108 – Vol. 38 (2015), z. 1/2   Katalog on-line
Review
/ Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations.
Binghamton : Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, 1977-. – 25 cm.

    A.221 – Vol. 62 (2017)   Katalog on-line
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Krak�w : PAU – Wydaw., 2000-. – 24 cm.

    B.62 – Vol. 66 (2017)   Katalog on-line
Rocznik ��dzki
/ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia� w �odzi.
��d� : Pa�st. Wydaw. Naukowe, 1958-. – 23 cm.

    B.62 – Vol. 67 (2017)   Katalog on-line
Rocznik ��dzki
/ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia� w �odzi.
��d� : Pa�st. Wydaw. Naukowe, 1958-. – 23 cm.

    A.140 – Vol. 782017   Katalog on-line
Roczniki Dziej�w Spo�ecznych i Gospodarczych
/ pod red. Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego.
Lw�w : Sk�ad G�.: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Tw�rczo�ci Naukowej, 1931-. – 23 cm.

    I.10719   Katalog on-line
The roots of Ukrainian nationalism : Galicia as Ukraine’s Piedmont
/ Paul Robert Magocsi.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, cop. 2002. – XI, [7], 214 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-8020-4738-6

    II.14248 Podr.   Katalog on-line
Rzeczy, ludzie, zjawiska : studia z historii spo�ecznej stalinizmu w Polsce
/ Dariusz Jarosz. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 296 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-02-4

    II.14249   Katalog on-line
Rzeczy, ludzie, zjawiska : studia z historii spo�ecznej stalinizmu w Polsce
/ Dariusz Jarosz. – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 296 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-02-4

    II.14293   Katalog on-line
S�downictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945-1955
/ Helena Kowalska ; Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia� w Gda�sku.
Gda�sk ; Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 341, [3] strony, [8] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
(Publikacje Gda�skiego Oddzia�u IPN ; t. 64)
ISBN 978-83-8098-260-4

    II.14280   Katalog on-line
The saint and the chopped-up baby : the cult of Vincent Ferrer in medieval and early modern Europe
/ Laura Ackerman Smoller.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2014. – XVII, [3], 343 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-8014-5217-8 (cloth: alk. paper)

    I.10728   Katalog on-line
Die Slawen
/ Eduard M�hle. – Originalausgabe.
M�nchen : Verlag C.H. Beck, �?� 2017. – 128 stron : ilustracje ; 18 cm.
(C. H. Beck Wissen ; 2872)
ISBN 978-3-406-70986-9

    II.14303 Podr.   Katalog on-line
S�ownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych : Jednota Litewska i Jednota Wile�ska 1815-1939
/ Ewa Cherner.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 451 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-233-4

    III.3327/1 Podr. – NULL   Katalog on-line
S�ownik Legionist�w Polskich : 1914-1918. T. 1-
/ Janusz Cisek, Ewa Koz�owska, �ukasz Wieczorek. – Wydanie 1.
Zalesie G�rne : Stowarzyszenie Przyjaci� Zalesia G�rnego ; Krak�w : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2017-. – Wolumin ; 29 cm.
ISBN 978-83-64708-35-0 ca�o��
ISBN 978-83-64708-39-8 tom 1

    I.10730   Katalog on-line
Socjal-litwactwo w Polsce : (z teorji i praktyki “Socjaldemokracji Kr�lestwa Polskiego i Litwy”)
/ W. Sedecki.
Krak�w : nak�. aut. : Wydawnictwo “�ycie”, [1911] (Krak�w : Drukarnia Narodowa). – [6], 167 s. ; 23 cm.

    I.10688   Katalog on-line
Spory o Grossa : polskie problemy z pami�ci� o �ydach
/ Pawe� Dobrosielski.
Warszawa : Instytut Bada� Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 333 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-65832-44-3

    I.10711   Katalog on-line
Stories of Khmelnytsky : competing literary legacies of the 1648 Ukrainian Cossack uprising
/ edited by Amelia M. Glaser.
Stanford : Stanford University Press, 2015. – XIX, [3], 294 s. : il. ; 24 cm.
(Stanford Studies on Central and Eastern Europe)
ISBN 978-0-8047-9382-7 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-8047-9496-1 (electronic)

    II.14231   Katalog on-line
Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persj� Safawid�w i katolikosatem w Eczmiadzynie w �wietle dokument�w archiwalnych = The relations of the Polish-Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate of Etchmiadzin in […]

Warszawa : Archiwum G��wne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiw�w Pa�stwowych, 2017. – 372, [5] stron, [20] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-948374-0-2

    I.10704   Katalog on-line
Strategische Autonomie und die Verteidigung Europas : auf dem Weg zu einer europ�ischen Armee?
/ Hans-Peter Bartels, Anna Maria Kellner, Uwe Optenh�gel (Hg.).
Bonn : Dietz, � 2017. – 496 stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-3-8012-0497-6

    III.3329   Katalog on-line
St�edov�ek� skl�rny v severoz�padn�ch �ech�ch : p�inos archeologie k d�ejin�m �esk�ho skl��stvi = Mittelalterliche Glash�tten in Nordwestb�hmen : Beitrag der Arch�ologie zur Geschichte des b�hmischen Glash�ttenwesens […]

Most : �stav archeologick� pam�tkov� p��e SZ �ech ; Praha : Archeologick� �stav AV �R, 2016. – 227 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.
ISBN 978-80-86531-16-8 Most
ISBN 978-80-87365-92-2 Praha

    A.635 – Vol. 2 (2012)   Katalog on-line
Studia Ceranea : journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
/ University of ��d�.
��d� : University of ��d�, 2011-. – 24 cm.

    A.635 – Vol. 5 (2015)   Katalog on-line
Studia Ceranea : journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
/ University of ��d�.
��d� : University of ��d�, 2011-. – 24 cm.

    II.13779/2   Katalog on-line
Studia genealogiczne. T. 2
/ pod redakcj� Andrzeja Sikorskiego i Tomasza S�awi�skiego. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Piomar Piotr Maro�ski, 2018. – 574 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-932626-0-1

    B.89 – Vol. 55 (2017)   Katalog on-line
Studia �r�d�oznawcze = Commentationes
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Pa�st. Wydaw. Naukowe, 1957-. – 29 cm.

    B.88 Podr. – Vol. 55 (2017)   Katalog on-line
Studia �r�d�oznawcze = Commentationes
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Pa�st. Wydaw. Naukowe, 1957-. – 29 cm.

    I.10699   Katalog on-line
Studium z dziej�w wina w pa�stwie zakonu krzy�ackiego w Prusach XIV-XV wieku : produkcja, dystrybucja, konsumpcja
/ Maciej Badowicz.
Gda�ski : Wydawnictwo Uniwersytetu Gda�skiego, 2017. – 141, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7865-545-9

    I.10697   Katalog on-line
Szkice do portret�w humanist�w XX wieku
/ Juliusz Doma�ski.
Warszawa : nak�adem Wydzia�u Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 286 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65667-32-8

    II.14269   Katalog on-line
Testamenty mieszczan krakowskich (XIV-XV wiek)
/ Jakub Wysmu�ek.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2015. – 411 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-383-8

    II.14250/4 SHG Pozna   Katalog on-line
Testamenty mieszka�c�w lwowskich z drugiej po�owy XVI i z XVII wieku : katalog
/ opracowa�a Oksana Winnyczenko ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 381 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 4)
ISBN 978-83-7507-234-1

    II.14250/2 SHG Pozna   Katalog on-line
Testamenty mieszka�c�w miast Wo�ynia od ko�ca XVI – do pocz�tku XVIII wieku : katalog
/ opracowa�a Natalia Bi�ous.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 134 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 2)
ISBN 978-83-7507-224-2

    II.14250/1 SHG Pozna   Katalog on-line
Testamenty w ksi�gach miejskich wile�skich z XVI i XVII wieku : katalog
/ opracowa� Kamil Frejlich ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 99 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 1)
ISBN 978-83-7507-223-5

    II.14250/5 SHG Pozna   Katalog on-line
Testamenty z ksi�g s�dowych ma�ych miast polskich do 1525 roku
/ opracowali Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda ; pod redakcj� Agnieszki Bartoszewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 185 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testament�w Mieszka�c�w Miast z Teren�w Korony i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego od 1795 Roku ; t. 5)
ISBN 978-83-7507-236-5

    II.14274   Katalog on-line
“The making of Europe” : essays in honour of Robert Bartlett
/ edited by John Hudson and Sally Crumplin.
Leiden ; Boston : Brill, copyright 2016. – VI, [2], 319 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-90-04-24839-7 hardback

    II.14243   Katalog on-line
Thinking in public : Strauss, Levinas, Arendt
/ Benjamin Aldes Wurgaft.
Philadelphia : Penn – University of Pennsylvania Press, copyright 2016. – VIII, 304 strony ; 24 cm.
(Intellectual History of the Modern Age)
ISBN 978-0-8122-4784-8

    A.297 – Vol. 59 (2017), z. 1-4   Katalog on-line
T�rt�nelmi Szemle : a Magyar Tudom�nyos Akad�mia T�rt�nettudom�nyi Int�zet�nek �rtes�t�je
/ Magyar Tudom�nyos Akad�mia T�rt�nettudom�nyi Int�zete.
Budapest : Akad�miai Kiad� – il. ; 24 cm.

    II.14287   Katalog on-line
Total wars and the making of modern Ukraine, 1914-1954
/ George O. Liber.
Toronto [etc.] : University of Toronto Press, cop. 2016. – XXXIV, 453 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4426-4977-4 (cloth)
ISBN 978-1-4426-2708-6 (paper)

    I.10692   Katalog on-line
Toward an urban cultural studies : Henri Lefebvre and the humanities
/ Benjamin Fraser. – First edition: April 2015.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, copyright 2015. – X, 277 stron ; 23 cm.
(Hispanic Urban Studies)
ISBN 978-1-137-49855-7 alk. paper

    II.14258   Katalog on-line
Transpacific studies : framing an emerging field
/ Janet Hoskins and Viet Thanh Nguyen, editors.
Honolulu : University of Hawai’i Press, � 2014. – VIII, 270 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Intersections : Asian and Pacific American transcultural studies)
ISBN 978-0-8248-3994-9
ISBN 978-0-8248-3998-7

    II.14255   Katalog on-line
The ugliness of Moses Mendelssohn : aesthetics, religion and morality in the eighteenth century
/ Leah Hochman. – First published 2014.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, � 2014. – XVI, [2], 191 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Routledge Jewish Studies Series)
ISBN 978-1-138-78177-1 hbk

    II.4626/200   Katalog on-line
The vacant see in early modern Rome : a social history of the papal interregnum
/ by John M. Hunt.
Leiden ; Boston : Brill, copyright 2016. – XII, 299 stron ; 25 cm.
(Studies in Medieval and Reformation Traditions, 1573-4188 ; vol. 200)
ISBN 978-90-04-31377-4 hardback

    A.181 – 66 (2018) z. 1,2   Katalog on-line
Vierteljahrshefte f�r Zeitgeschichte
/ Im Auftrag des Instituts f�r Zeitgeschichte M�nchen.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1953-. – 24 cm.

    II.14273   Katalog on-line
Virtuous necessity : conduct literature and the making of the virtuous woman in early modern England
/ Jessica C. Murphy.
Ann Arbor : University of Michigan Press, copyright 2015. – X, 179 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-472-11957-8 hardback

    I.10715 Podr.   Katalog on-line
W kr�gu dw�ch kultur : spo�ecze�stwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu
/ pod redakcj� Szczepana Wierzchos�awskiego, Anety Niew�g�owskiej, Tomasza Krzemi�skiego ; IH PAN. – Wydanie pierwsze.
Toru� : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko�aja Kopernika : IH PAN, 2017. – 296 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3946-1

    I.10716   Katalog on-line
W kr�gu dw�ch kultur : spo�ecze�stwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu
/ pod redakcj� Szczepana Wierzchos�awskiego, Anety Niew�g�owskiej, Tomasza Krzemi�skiego ; IH PAN. – Wydanie pierwsze.
Toru� : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko�aja Kopernika : IH PAN, 2017. – 296 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3946-1

    II.14266   Katalog on-line
Wac�aw Tokarz (1873-1937) : z Legion�w Polskich na Uniwersytet Warszawski
/ pod redakcj� Tadeusza Paw�a Rutkowskiego i Tomasza Siewierskiego ; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. p�k. dypl. Mariana Porwita.
Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017. – 272 strony : ilustracje ; 24 cm + Drzewo genealogiczne rodziny Wac�awa Tokarza : [1] karta z�o�ona.
(Klasycy Historiografii Wojskowej)
ISBN 978-83-65409-58-4

    II.14227   Katalog on-line
Walka instytucji pa�stwowych z bia�orusk� dzia�alno�ci� dywersyjn� 1920-1925
/ [wyb�r i oprac.] Wojciech �leszy�ski.
Bia�ystok : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia� : Wydawnictwo Prymat, 2005. – 182 s. : il. ; 25 cm.
(Dokumenty do Dziej�w Kres�w P�nocno-Wschodnich II Rzeczypospolitej)
ISBN 83-88097-79-2

    I.10727   Katalog on-line
Wasserpolacken : relacja Polaka w s�u�bie Wehrmachtu
/ Joachim Ceraficki ; opracowanie i redakcja Aleksandra Janiszewska ; pos�owie Ryszard Kaczmarek. – Wydanie II.
Warszawa : O�rodek Karta, 2018. – 230, [2] stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-83-65979-06-3

    II.14285/3   Katalog on-line
The watershed of modern politics : law, virtue, kingship, and consent (1300-1650)
/ Francis Oakley.
New Haven ; London : Yale University Press, copyright 2015. – XVII, 415 stron ; 25 cm.
(The Emergence of Western Political Thought in the Latin Middle Ages ; Vol. 3)
ISBN 978-0-300-19443-2 cloth : alk. paper

    III.3328   Katalog on-line
The work of the dead : a cultural history of mortal remains
/ Thomas W. Laqueur.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, copyright 2015. – XIX, [3], 711 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-0-691-15778-8 hardback

    I.10702   Katalog on-line
Wsp�lnota wyobra�ona : pisarki Europy �rodkowej wobec problem�w literackich, spo�ecznych i politycznych lat 1914-1945
/ pod redakcj� Gra�yny Borkowskiej, Iwony Boruszkowskiej i Katarzyny Nadanej-Soko�owskiej.
Warszawa : Instytut Bada� Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 524 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-65832-53-5

    II.14301   Katalog on-line
Wyspa W�y
/ Ma�gorzata Szejnert. – Wydanie I.
Krak�w : Wydawnictwo Znak, 2018. – 390, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-5358-2

    I.10689   Katalog on-line
Z dziej�w represji sowieckich wobec Polak�w w latach 1937-1952 : Bia�oru�, Litwa, ziemie p�nocno-wschodniej Polski : studia i materia�y
/ pod redakcj� Jana Jerzego Milewskiego.
Warszawa ; Bia�ystok : Instytut Pami�ci Narodowej – Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 245 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8098-152-2

    A.45 – Jg. 66 (2018)   Katalog on-line
Zeitschrift f�r Geschichtswissenschaft.

Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1953-. – 24 cm.

    II.14232   Katalog on-line
Zespo�y proweniencyjne zasobu inkunabu��w i starych druk�w Biblioteki Wy�szego Seminarium Duchownego w Tarnowie : w�a�ciciele – u�ytkownicy – bibliofile
/ Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 295 s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-298-5 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-299-2 wersja elektroniczna

    II.14295   Katalog on-line
Zmagania : autobiografia dow�dcy dywizjonu my�liwskiego
/ Franciszek Kornicki ; prze�o�y� Wojtek Matusiak.
Warszawa : Instytut Pami�ci Narodowej. Komisja �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 438 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8098-342-7

    I.10687   Katalog on-line
Zwierz�ta na zakr�cie
/ Beata Mytych-Forajter.
Warszawa : Instytut Bada� Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 285, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65573-99-5