Researchers

Aleksander Łupienko

PhD awarded (date and institution):

October 30, 2014, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

social history of the 19th century and until 1914, history and architecture and urban development of the 19th century and until 1914, history of Warsaw, the borderers and functioning of public and private spaces, European metropolises of the 19th century

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. [leader] “Zamieszkiwanie kamienicy czynszowej Warszawy (1870–1914)” [“Tenement housing in Warsaw, 1870–1914”], NCN-funded, completed.
2. [participant] “Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej” [“Specific development patterns of Poland and Central Europe. A historical analysis of debates on regional and national exceptionalism”], NCN-funded, 2012‒2015.
3. [participant] “Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku” [“The history of socio-political terms of Poland from the 18th to the 20th century”], NCN-funded.
4. [leader] “Funkcjonowanie społeczne architektury wybranych fragmentów przestrzeni publicznej w miastach ziem polskich (ok. 1850–1914)” [“The social functioning of selected fragments of public space architecture in Polish cities (c. 1850–1914)”], NCN-funded.

Selected publications:

Books:
1. Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa, 2012.
2. Kamienice czynszowe Warszawy 1864‒1914, Warszawa, 2015.

Articles:
1. “Urban knowledge transfer between Eastern cities of Warsaw, Cracow and Lviv at the turn of the 19th and 20th centuries”, Zeitschrift für Ostmittleuropa-Forschung, 2017 [in press].
2. “Reading Warsaw’s complicated urban fabric”, in: City as Organism. New Visions for Urban Life, vol. 1, eds. G. Strappa, A.R.D. Amato, A. Camporeale, Rzym, 2016, pp. 551‒560.
3. “Przestrzeń publiczna Lwowa i Warszawy od lat 60-tych XIX wieku do I wojny światowej: próba porównania”, in: Львів: місто – суспільство – культура, vol. 10, eds. O. Arkush, O. Vinnichenko, M. Mudryi, Львів, 2016, pp. 349‒371.
4. “Some remarks on the birth of modern city planning in the Polish territories (1850–1914). The impact of the hygienic movement”, Mesto a Dejiny, 2 (2016), pp. 18‒34.
5.Military aspects in the spatial development of the Polish cities in the nineteenth century”, Acta Poloniae Historica, 114 (2016), pp. 255‒290.
6. “Kultura miast Europy Środkowo-Wschodniej w XIX wieku: narodowa, lokalna czy metropolitarna?”, in: Bratysława – miasto na skrzyżowaniu kultur / Bratislavamesto na križovatke kultur, ed. A. Moskwin, Warszawa, 2016, pp. 129‒140.
7. “The Warsaw Housing Issue in Public Debate, 1864‒1905”, Almanach Warszawy, 10 (2016), pp. 167‒190.
8.Koszty związane z mieszkaniem w Warszawie lat 1864‒1914”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1 (2014), pp. 37‒53.
9. W kręgu salonów i wizyt domowych. Towarzyskość w warszawskich mieszkaniach klasy średniej lat 1864–1914”, Kwartalnik Historyczny, 4 (2014), pp. 749‒773.
10. “Mikroświat kamienicy czynszowej doby zaborów. Funkcjonowanie i życie w warszawskich kamienicach w źródłach z lat 1864–1914”, Journal of Urban Ethnology, 2013, pp. 117‒134.

Contact:

ollup@wp.pl