Researchers

Włodzimierz Mędrzecki

PhD awarded (date and institution):

June 4, 1991, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 2001 (IH PAN)
Associate professor at Warsaw University: 2002
Full professorship: 2009

Specialisation:

social history of the 19th and 20th centuries, historical anthropology

Additional information

Department/Section:
Department of the Social History of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
[leader] “I wojna światowa na ziemiach polskich” [“The First World War in the Polish lands”], NPRH-funded.

Selected publications:

1. Województwo wołyńskie 1921–1939. Elementy przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, Wrocław, 1988.
2. Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 r., Warszawa, 2000.
3. Młodzież chłopska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Warszawa, 2002.
4. Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, Warszawa, 2005.
5. Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX w., ed. W. Mędrzecki, Warszawa, 2011.
6. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, eds. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Warszawa, 2012.
7. Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie, eds. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, Warszawa, 2015.
8. “Model posttradycyjny jako forma odpowiedzi wsi polskiej na wyzwania XIX i XX wieku”, Rocznik Łódzki, 66 (2017), pp. 181–188.

Contact:

wmedrzecki@ihpan.edu.pl