Researchers

Wojciech Kriegseisen

PhD awarded (date and institution):

July 9, 1985, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1996 (IH PAN)
Professorship: 2012

Specialisation:

modern history, especially the history of religion from the 16th to the 18th century, history of the first Republic of Poland in the 18th century

Additional information

Department/Section:
Department of Modern History (head of the Department)

Selected publications:

1. Die Protestanten in Polen–Litauen (1696–1763). Rechtliche Lage, Organisation und Beziehungen zwischen den evangelischen Glaubensgemeinschaften, trans. P.O. Loew, R. Sendek, eds. J. Bahlcke, K. Ziemer, Wiesbaden, 2011.
2. J. Kalwin, O zwierzchności świeckiej [–] opisanie. Anonimowy przekład polski dwudziestego rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis nunc vere demum suo titulo respondens Jana Kalwina wydany w 1599 r., ed. and pref. W. Kriegseisen, Warszawa, 2009.
3.Autonomia jednostki a wolność sumienia. Problem konwersji w nowożytnej Rzeczypospolitej”, in: Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX wieku, ed. W. Mędrzecki, Warszawa, 2011, pp. 25–44.
4. “Tarnogrodska konfederacija (1715–1717 gg.): projawlenije wnutrennogo krizisa szljachetskoj Reczi Pospolitoj ili rezul’tat konflikta w otnoszenijach Rossiji s Saksoniej”, in: Rossija, Pol’sza, Germanija w jewropiejskoj politikie: istoriczeskij opyt, wzaimodiejstwija i i imperatiwy sotrudniczestwa I, eds. B.W. Nosow, K.A. Koczegarow, L.P. Marniej, Moskwa, 2012, pp. 101–115.
5. “Kalvinismus in Polen: gelehrter Adel und gelehrte Theologen? Forschungsfragen”, in: Gelehrte Geistlichkeit – geistliche Gelehrte. Beitraege zur Geschichte des Buergertums in der Fruehneuzeit, ed. L. Schorn-Schuette, Historische Forschungen, vol. 97, Berlin, 2012, pp. 13–24.
6. Between state and church. Confessional relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands, Frankfurt am Main, 2016.
7. My i Oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, ed. W. Kriegseisen, Warszawa, 2016.

Contact:

wkriegseisen@ihpan.edu.pl