Researchers

Tomasz Szarota

PhD awarded (date and institution):

June 13, 1966, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1978 (IH PAN)
Associate professor: 1985 (IH PAN)
Full professorship: 1991

Specialisation:

recent history, the Second World War, nation-related stereotypes

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945

Other:
– awarded the Commander’s Cross of Polonia Restituta (2006),
– Doctor honoris causa of the University of Opole;
– five-time winner of the “Polityka” weekly Prize;
– chairman of the Jury of the “Klio” Prize since 1996.

Selected publications:

1. Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w l. 1945–1948, Wrocław, 1969.
2. Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa, 1973, 1978, 1988, 2010.
3. Stefan Rowecki “Grot”, Warszawa, 1983, 1985.
4. Warschau unter dem Hakenkreuz, Padeborn, 1985.
5. Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa, 1988.
6. Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne i kronika wydarzeń, Warszawa, 1995.
7. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa, 1996.
8. Der deutsche Michel. Die Geschichte eines nationalen Symbols und Autostereotyps, Osnabrück, 1998.
9. U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie (Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno), Warszawa, 2000.
10. Karuzela na placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji, Warszawa, 2006, 2007.
11. Stereotype und Konflikte. Historische Studien zu den deutsch-polnischen Beziehungen, Osnabrück, 2010.
12. On the Threshold of the Holocaust. Anti-Jewish Riots and Pogroms in Occupied Europe Warsaw–Paris–The Hague–Amsterdam–Antwerp–Kaunas, Frankfurt am Main, 2015.

Contact:

tszarota@ihpan.edu.pl