Researchers

Tadeusz Wolsza

PhD awarded (date and institution):

April 2, 1987, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 26 February 1999 (IH PAN)
Full professorship: 22 January 2007

Specialisation:

recent history of Poland, history of Polish political emigration after 1945, history of sport

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945

Participation in research projects:
“Wbrew partii, cenzurze i propagandzie. Represje wobec Polaków głoszących prawdę na temat zbrodni katyńskiej 1944–1956” [“In spite of the party, censorship and propaganda. Repression against Poles proclaiming the truth about the Katyń massacre 1944–1956”].

Selected publications:

1. Narodowa Demokracja wobec chłopów 1887–1914, Warszawa, 1992.
2. Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950, Warszawa, 1998.
3. W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina 1945–1956, Warszawa, 2003.
4. Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45–1953, Warszawa, 2005.
5. “Katyń to już na zawsze Katy i katowani”. W “polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa, 2008.
6. Najdorf. Z Warszawy do Buenos Aires, Warszawa, 2010.
7. Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 r. Studia, eds. P. Szulc, T. Wolsza, Szczecin–Warszawa, 2010.
8. Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945–1990, eds. T. Wolsza, S. Ligarsk, Warszawa, 2010.
9. Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, eds. P. Kardela, P. Warot, T. Wolsza, Warszawa, 2012.
10. [with A. Zaćmiński] Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946–1952), Bydgoszcz, 2013.
11. Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa, 2013.
12. Nie tylko niezłomni i kolaboranci. Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945–1989, eds. T. Wolsza, P. Wójtowicz, Warszawa, 2014.
13. “To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 r., Warszawa, 2015.
14. The Return of the Executed Army, eds. S. Moćkun, T. Wolsza, Bruksela–Olsztyn, 2017.

Contact:

mwolsza@wp.pl