Researchers

Tadeusz Epsztein

PhD awarded (date and institution):

October 3, 1996, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1 June 2006 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

history of Poland in the 19th and 20th centuries

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
“The manuscript of Andrzej Grabianka, Statističeskìe svedĕniâ o pomĕŝičih’ iměnìâh’ kìevskoj, podol’skoj i volynskoj gubernìi…, St. Petersburg’ 1860, rkps, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 5985, k. 231 – preparations for publication” (at IH PAN), MNiSW-funded, no. N N108 198836, 2009–2012.
2. „Archiwum Ringelbluma – pełna edycja” [“Ringelblum’s Archive – a comprehensive edition”] (with Dr Eleonora Bergman of the Jewish Historical Institute), NPRH-funded, no. 11H12030781, 2012–2017.
3. “Ringelblum’s Archive – English edition” funded by the Rothschild Foundation Europe (with Eleonora Bergman of the Jewish Historical Institute), 2012–2015.
4. [participant] „Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918” [“Memoirs and correspondence of Polish authors from partitioned Poland (Lithuania, Belarus, Ukraine) from 1795 to 1918”] (leader: Professor Wiesław Caban, Jan Kochanowski University of Kielce), NPRH-funded, no. 11H 12 0226 81, 2012–2015.
5. „Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w.” [“Large land estates in the Podole Governorate in the first half of the 19th century”] (at IH PAN), NCN-funded, no. 197518, 2013–2016.
6. [participant] „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania–doświadczenie–konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”] (leader: Professor Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN), NPRH-funded, no. 11 H 13 0139 82, 2014–2018.

Selected publications:

1. [co-edited with S. Górzyński] Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, vol. 2, Warszawa, 1991.
2. Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 1864–1914, Warszawa, 1998.
3. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w., Warszawa, 2005.
4. Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 r., Warszawa, 2008, pp. 618.
5. [series co-edited with E. Bergman and K. Person] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, vol. 4–17, 19–28, 30–34, Warszawa, 2011–2018.
6. Inwentarz Archiwum Ringelbluma, Warszawa, 2011, pp. 942.
7. Wrona Zakopiańska. Urszula Kołaczkowska (1911–2009) – życie i twórczość, Warszawa, 2012, pp. 147.
8. [edited]: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, parts 9–11, Warszawa, 2010–2016, pp. 191+169+164.
9. [with A. Bańkowska] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, vol. 11, Ludzie i prace ‘Oneg Szabat’, Warszawa, 2013, pp. 428.
10. Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w ‘Statystyce’ Andrzeja Grabianki, Warszawa, 2013, http://rcin.org.pl/publication/55702.
11. Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, vol. 15, part 1, Wrzesień 1939 i obozy jenieckie, ed. T. Epsztein, part 2, Listy kaliskie, ed. J. Majewska, part 3, Listy płockie, ed. A. Bańkowska, Warszawa, 2014, pp. 411.
12. [with K. Person] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, vol. 33, Getto warszawskie, part 1, Warszawa, 2016, pp. 522.
13. Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, vol. 34, Getto warszawskie, part 2, Warszawa, 2016, pp. 670.
14. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa, 2017, pp. 511.
15. [with E. Bergman] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, vol. 30, “Pisma Chaskiela Wilczyńskiego”, Warszawa, 2018, pp. 365.

Contact:

tadeuszepsztein@o2.pl