Researchers

Richard Butterwick-Pawlikowski

PhD awarded (date and institution):

February 14, 1994, University of Oxford

Further academic qualifications:

Habilitation: 2016 (IH PAN)

Specialisation:

history of politics, religion, ideas and culture in the 18th century

Additional information

Department/Section:
Department of Modern History

Other:
Professor of Polish-Lithuanian History at University College London
European Civilization Chair in the College of Europe in Natolin

Participation in research projects:
1.
„Prestiż jako czynnik w życiu politycznym, społecznym i kulturowym Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych” [“Prestige as a factor in political, social, economic and cultural life in modern Poland”].
2. „Katolicyzm a oświecenie” [“Catholicism and the Enlightenment”].
3. “Church and Commonwealth, 1569–1795”.

Selected publications:

Books:
1. [ed. with Q. Cloet and A. Dowdall], Breaking Empires, Making Nations? The First World War and the Reforging of Europe, Warszawa, 2017.
2. Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, trans. M. Ugniewski, Kraków, 2012.
3. The Polish Revolution and the Catholic Church, 1788–1792: A Political History, Oxford, 2012.
4. [ed. with S. Davies and G. Sánchez-Espinosa], Peripheries of the Enlightenment, Oxford, 2008.
5. [ed.] The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context, c. 1500–1795, Basingstoke, 2001.
6. Stanisław August a kultura angielska, trans. M. Ugniewski, Warszawa, 2000.
7. Poland’s Last King and English Culture: Stanisław August Poniatowski 1732–1798, Oxford, 1998.

Articles:
1. “‘In the Greatest Wildness of My Youth’: Sir Charles Hanbury Williams and Mid-Eighteenth-Century Libertinism”,Journal for Eighteenth-Century Studies, 41 (2018), no. 1, pp. 3–23.
2. “Koncepcja narodu w polskim dyskursie końca XVIII wieku. Rozważania nad Konstytucją 3 maja”, in: O ziemię naszą, nie waszą. Ideowe aspekty procesów narodotwórczych w Europie środkowej i wschodniej, ed. Ł. Adamski, Warszawa, 2017, pp. 135–151.
3. “Chrześcijanin i obywatel w dyskursie politycznym drugiej połowy XVIII wieku”, in: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, eds. A. Grześkowiak-Krwawicz, J. Axer, Warszawa, 2017, pp. 175–195.
4. “Kościół katolicki a państwo w Rzeczypospolitej za Augusta III i Stanisława Augusta. Zarys problematyki”, in: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, ed. W. Kriegseisen, Warszawa, 2016, pp. 317–354.
5. “Jews in the Discourses of the Polish Enlightenment”, Polin. Studies in Polish Jewry, 27 (2015), pp. 45–62.
6. “Before and After Suppression: Jesuits and Former Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth, c. 1750–1795”, in: Jesuit Survival and Restoration: A Global History, 1773–1900, eds. R.A. Maryks, J. Wright, Leiden–Boston, 2015, pp. 51–66.
7. “Między oświeceniem a katolicyzmem, czyli o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie”, Wiek Oświecenia, 30 (2014), pp. 11–55.
8. “‘Z istotnego przekonania’. O postawie prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego wobec targowicy raz jeszcze”, in: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początku XIX wieku, eds. D. Dukwicz, U. Kosińska, A. Danilczyk, Warszawa, 2014, pp. 429–448.
9. “How Catholic was the Grand Duchy of Lithuania in the Second Half of the Eighteenth Century?”, Central Europe, 8 (2010), no. 2, pp. 123–145.
10. “Catholicism and Enlightenment in Poland-Lithuania”, in: A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, eds. U.L. Lehner, M. Printy, Leiden–Boston, 2010, pp. 297–358.
11. “Lawmaking in a Post-Composite State? The Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century”, in: The Eighteenth-Century Composite State: Representative Institutions in Ireland and Europe, 1689–1800, eds. D.W. Hayton, J. Bergin, J. Kelly, Basingstoke, 2010, pp. 221–243.
12.Jak nie doszło do schizmy. Rzeczpospolita a Stolica Apostolska w czasie Sejmu Czteroletniego”, Kwartalnik Historyczny, 116 (2009), no. 3, pp. 73–90.
13. “Deconfessionalization? The Policy of the Polish Revolution towards Ruthenia, 1788–1792”, Central Europe, 6 (2008), no. 2, pp. 91–121.
14. “Political Discourses of the Polish Revolution, 1788–1792”, English Historical Review, 120 (2005), no. 487, pp. 695–731.
15. “What is Enlightenment (oświecenie)? Some Polish Answers, 1765–1820”, Central Europe, 3 (2005), no. 1, pp. 19–37.
16.‘Intrighi e simonie’ wokół biskupstwa krakowskiego w 1789 roku”, trans. M. Ugniewski, Kwartalnik Historyczny, 111 (2004), no. 3, pp. 103–126.
17. “Polite Liberty or L’Esprit Monarchique? Stanisław August Poniatowski, Jean-Jacques Rousseau and Politesse in England”, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 7 (2003), pp. 249–270.
18. “Progress and Violence in the Thought of the Polish Enlightenment”, in: Progrès et violence au XVIIIe siècle, eds. V. Cossy, D. Dawson, Paris, 2001, pp. 17–34.

Contact:

r.butterwick@ucl.ac.uk