Researchers

Marek Ney-Krwawicz

PhD awarded (date and institution):

June 20, 1986, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 2000 (IH PAN)
Full professorship: October 2010

Specialisation:

history of Poland in the 20th century, the Polish Underground State, the Home Army

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Diplomacy and Totalitarian Systems

Participation in research projects:
“Życie codzienne konspiratora żołnierza Armii Krajowej 1939–1945” [“The daily life of the Home Army soldiers, 1939–1945”].

Selected publications:

1. Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa, 1990.
2. Armia Krajowa. Siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa, 1993.
3. Sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa, 1994.
4. Biuro generała Sosnkowskiego, Warszawa, 1996.
5. Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa, 1999.
6. The Polish Home Army 1939–1945, London, 2001.
7. “Die Führung der Republik Polen im Exil”, in: Die polnische Heimatarmee. Geschichte Und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, München, 2003, pp. 151–167.
8. Polish women fighting for freedom 1939–1945, London, 2008.
9. Armia Krajowa. Siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, 2nd edition, Warszawa, 2009.
10. Dowódcy Armii Krajowej, 2nd edition, Warszawa, 2009.
11. Odznaka Pamiątkowa Armii Krajowej, Warszawa, 2010.
12. Na pięciu kontynentach. Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939–1950, Warszawa, 2014.

Contact: