Researchers

Marek Kornat

PhD awarded (date and institution):

May 10, 2000, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 2005 (IH PAN)
Professorship: 2015

Specialisation:

political history of Poland and Europe in the 20th century, Sovietology, history of totalitarianism, history of Polish diplomacy in the 19th and 20th centuries, history of Polish political thought

Additional information

Department/Section:
Department of the History of the 20th Century (head of the Department) / Section for the History of Diplomacy and Totalitarian Systems (head of the Section)

Participation in research projects:
1.
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP (1918–1923), edycja źródłowa [“Edition of the Minutes of the Council of Ministers of the Republic of Poland 1918–1923”], NPRH-funded.
2. Polityka zagraniczna Polski (1921–1926) [“Polish foreign policy 1921–1926”].
3. Dzieje sowietologii polskiej i zachodniej (1917–1989/1991) [“History of Polish and Western research on Soviet Russia (1917–1989/1991)”].
4. Zagraniczne opinie polityczne o Polsce Odrodzonej i jej dyplomacji (1918–1939) [“Foreign political views on Reborn Poland and its diplomacy (1918–1939)”].
5. Edycja polskich dokumentów dyplomatycznych do stosunków polsko-sowieckich (lipiec 1932 – sierpień 1939) [“Edition of documents for the study of Polish–Soviet relations (July 1932–August 1939”], funded by the Centre for Polish–Russian Dialogue and Understanding.

Selected publications:

Monographs and books:
1. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop–Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa, 2002, pp. 808.
2. Polska szkoła sowietologiczna (1930–1939), Kraków, 2003, pp. 628.
3. Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), vols. 12, Kraków, 20032004, pp. 379+398.
4. “Polityka równowagi” (1934–1939). Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków, 2007, pp. 499.
5. Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polnischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit. Aus dem Polnischen übersetzt von Bernard Wiaderny, Berlin–Brandenburg, 2012, pp. 303.
6. Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk, 2012, pp. 626.
7. [With W. Materski] Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej z lat 1918–1945/Between Peace and War. Essays on Polish Diplomacy in 1918–1945, pref. K. Skórzyńska, Warszawa, 2015, pp. 163.
8. Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna, Warszawa, 2016, pp. 321.

Source editions:
1. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1938, Warszawa, 2007, pp. 960.
2. J. Giedroyc, Czesław Miłosz: Listy 1952–1963, Warszawa, 2008, pp. 791; J. Giedroyc, Czesław Miłosz, Listy 1964–1972, Warszawa, 2011, pp. 644; Listy 1973–2000, Warszawa, 2012, pp. 615.
3. A.J. Czartoryski, Essai sur la Diplomatie, avant-propos par Jerzy Buzek, Lausanne, 2011, pp. 490.
4. A. Czartoryski, Rozważania o dyplomacji, trans. J.M. Kłoczowski, edition with commentary: Reforma dyplomacji i legitymizm narodów, Kraków, 2011, pp. 629.
5. M. Łubieński, Refleksje i reminiscencje, pref. and ed., Warszawa, 2012, pp. 215.
6. [co-edited with Mikołaj Morzycki-Markowski] W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych, trans. R. Janowska-Lascar, Gdańsk, 2011, pp. 283.
7. R.M. Blüth, “Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933–1938, pref. and ed. M. Kornat, Warszawa, 2016, pp. 296.
8. J. Jaklicz, A więc wojna! Kampania wrześniowa 1939 oraz inne pisma i wspomnienia, pref. and ed. M. Kornat, Warszawa, 2016.
9. J. Giedroyc, W. Jedlicki, Listy 1959–1982, pref. and ed. M. Kornat, Warszawa, 2017, pp. 775.

Edition of collective volumes:
1. Pius XII. Papież w epoce totalitaryzmów. Historiografia i polityka, Kraków, 2010, pp. 270.
2. Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej 1918–1940. Studia i szkice, Warszawa, 2012, pp. 353.
3. [with M. Satora] Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej (1921–1939). Studia z polityki międzynarodowej, Kraków, 2013, pp. 292.
4. [with M. Willaume] Élites polonaises et roumaines et leurs relations réciproques à travers les siécles. Colloque de la Commission d’historiens polonais et roumains, Kazimierz Dolny, 13–16 septembre 2011, Warszawa, 2013.
5. [with S.M. Nowinowski, R. Stobiecki] Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista. Zbiór rozpraw, Warszawa–Łódź, 2014.
6. Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny. Studia i rozważania, Warszawa, 2016.
7. [with M. Willaume, M. Wołos] Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, Kraków, 2017, pp. 147.
8. [with M. Kruszyński, T. Osiński] “Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, Lublin–Warszawa, 2017, pp. 527.

Selected articles:
1. “Anti-Communism in Polish Political Thought during the Second World War”, in: Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), vol. 2, eds. M. Hułas, J. Pánek, Warszawa, 2005, pp. 219–244.
2. “Polish Interpretations of Bolshevism and Totalitarian Systems (1918–1939)”, in: Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, eds. J.W. Borejsza, K. Ziemer, New York–Oxford, 2006, pp. 80–105.
3. “The Policy of Equilibrium and Polish Bilateralism, 1934–1939”, in: Reflections on Polish Foreign Policy. Proceedings from Conference sponsored by the East Central European Center Columbia University and Józef Piłsudski Institute for Research in the Modern History of Poland. 17 November 2005, eds. P. Wandycz, J. Micgiel, New York, 2007, pp. 47–88.
4. “Sehenden Auges. Polens Außenpolitik vor dem Hitler-Stalin Pakt”, Osteuropa, 59 (2009), no. 7–8, pp. 47–74.
5. “Choosing Not to Choose in 1939: Poland’s Assessment of the Nazi-Soviet Pact”, The International History Review (Burnaby/British Columbia), 31 (2009), no. 4, pp. 771–797.
6. “Die Anfänge der polnischen Sowjetologie (1917–1939)”, in: Ideengeschichte als politische Aufklärung. Festschrift für Wolfgang Wippermann zum 65. Geburtstag, eds. S. Vogt, U. Herbeck, R. Kinet, S. Pocai, B. Wiaderny, Berlin, 2010, pp. 380–398.
7. “Rafał Lemkin’s Formative Years and the Beginning of International Career in the Inter-war Poland (1918–1939)”, in: Rafał Lemkin: A Hero of Humankind, eds. A. Bieńczyk-Missala, S. Dębski, Warszawa, 2010, pp. 59–73.
8. [With T. Schramm] “La politique étrangère de la Pologne 1918–1939 en débats. Les dilemmes et les réalités”, Revue d’histoire diplomatique, 4 (2010), pp. 343–368.
9. “Die Wiedergeburt Polens als multinationaler Staat in den Konzeptionen von Józef Piłsudski”, Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte, 14 (2011), no. 1, pp. 11–42.
10. The Polish Idea of the Third Europe (1937–1938). A realistic concept or an ex-post vision?”, Acta Poloniae Historica, 103 (2011), pp. 101–126.
11. “Polen und Sowjetrußland (1917/18–1939). Versuch einer neuen Interpretation”, in: Zwischen (Sowjet-)Rußland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902–1985), eds. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Studia Brandtiana, vol. 4, 2012, pp. 13–55.
12. “Papst Pius XI, das Europa der Totalitarismen und Polen (1933–1939)”, Jahrbuch für Europäische Geschichte, 13 (2012), pp. 87–112.
13. “Das Problem der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus den an Polen anzuschließenden Gebieten in den Plänen der polnischen Exilregierung (1942–1945)”, Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), 6 (2012/2013), pp. 52–88.
14. “Il crepuscolo della ‘politica di equilibrio’. Polonia e Unione Sovietica (settembre 1938 – settembre 1939)”, in: Il patto Ribbentrop-Molotov. L’Italia e l’Europa (1939–1941). Atti del convegno (Roma, 31 maggio – 1 giugno 2012), eds. A. Basciani, A. Macchia, V. Sommella, pref. L.V. Ferraris, Roma, 2013, pp. 125–158.
15. “Die politische Krise des Jahres 1939 in Europa und die Möglichkeiten der polnischen Außenpolitik”, in: Die Tragödie Europas 1939–1941. Mitteilungen der Gemeinsammen Kommision für die Erforschung der jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen. Herausgegeben im Auftrag der Gemeinsamen Kommission von Horst Möller und Aleksandr Čubarjan, Oldenburg– München, 2013, pp. 129–243.
16. “Czesław Miłosz et ‘l’Opium des intellectuels’ de Raymond Aron”, in: Czesław Miłosz et la France, ed. M. Delaperière, Paris, 2013, pp. 93–104.
17. “Sommer 1939. Die Außenpolitik Polens: Motive, Interessen, Interpretationen”, in: Gab es einen Stalin-Hitler Pakt? Charakter, Bedeutung und Deutung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939, eds. C. Koch, P. Lang, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles, 2015, pp. 223–255.
18. “Europe’s ‘seminal catastrophe’ or the ‘great turning point in the history of mankind’? On the centennial of the outbreak of the Great War”, in: Re-Visiting World War I. Interpretations and Perspectives of the Great Conflict, eds. J. Suchoples, S. James, Frankfurt am Main, 2016, pp. 315–334.
19. “Ricordi di Pio XI sul maresciallo Piłsudski alla luce dei documenti diplomatici polacchi”, in: Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI, in Polonia (1918–1921), eds. Q.A. Bortolato, M. Lenart, Città del Vaticano, 2017, pp. 99–109, 341–550.
20. “Polish Conception of an Alliance with Finland in the early post-World War I years. A reconsideration attempt”, in: Finland Suomi 100. Language, Culture, History, eds. U. Tuomarla, I. Piechnik, B. Biró, Kraków–Helsinki, 2017, pp. 408–425.

Contact:

m_kornat@o2.pl